Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Ogłoszenie o naborze nr 42320ARCHIWALNE z dnia 06.02.2019 r.

 • Oferty do
  31

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: Informatyki

Zespół do spraw InformatykiMiejsce wykonywania pracy:

Wieruszów

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie ul. Kuźnicka 28A, 98-400 Wieruszów

WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa, praca jednozmianowa, miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, praca w budynku dwukondygnacyjnym, wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynek bez windy wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak odpowiednio przystosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;

ZAKRES ZADAŃ

 • zapewnienie sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, urządzeń zasilających w celu prawidłowego funkcjonowania łączności w jednostce i między jednostkami
 • prowadzenie przeglądów i nadzorowanie funkcjonowania central telefonicznych i urządzeń teletransmisyjnych
 • dbałość o jakościowy i ilościowy stan sprzętu, prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności, dokumentacji technicznej i urządzeń będących w eksploatacji
 • konfiguracja, instalacja oprogramowania sprzętu komputerowego, drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • znajomość zasad budowy systemów telekomunikacyjnych, współpracy z siecią publiczną
 • znajomość działania sprzętu urządzeń łączności przewodowej i radiowej oraz systemów zasilania stosowanych w telekomunikacji
 • dobra znajomość zagadnień dot. sieci LAN
 • niekaralność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w dziedzinie informatyki
 • doświadczenie w dziedzinie elektrotechniki i elektroniki
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • poświadczenie bezpieczeństwa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie
  ul. Kuźnicka 28 A
  98-400 Wieruszów

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie, tel. 627832411
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Pan Jacek Ciechański - inspektor Ochrony Danych Osobowych KWP w Łodzi
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane przetwarzane są wyłącznie w celu rekrutacji, jedynym ich odbiorcą jest administrator danych osobowych w KPP w Wieruszowie.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- wynagrodzenie: 1,2860 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 2409,76 złotych brutto + wysługa lat;
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne
- kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
- możliwe techniki i metody naboru w przypadku dużej ilości ofert: test wiedzy
- wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.Liczba odwiedzin: 3624

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Udostępnił: Kamila Waligóra

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr, Szkolenia i OIN

Wprowadzono: 06.02.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×