Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Ogłoszenie o naborze nr 39056ARCHIWALNE z dnia 04.12.2018 r.

 • Oferty do
  14

  grudnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Wydziale Dochodzeniowo - SledczymMiejsce wykonywania pracy:

Wieluń

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu
98-300 Wieluń
ul. Warszawska 22a

WARUNKI PRACY

- praca w pomieszczeniu - praca jednozmianowa - praca przy komputerze

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie w formie elektronicznej rejestru śledzytw i dochodzeń
 • prowadzenie w formie elektronicznej rejestru odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego
 • sporządzanie wydruków rejestracji RSD i ROW
 • prowadzenie skorowidza osób podejrzanych, pokrzywdzonych i zawiadamiających
 • prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją kart daktyloskopijnych Mek 17
 • prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją druków Mrd i KSIP
 • ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów rzeczowych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej
 • wykonywanie czynności z zakresu pracy kancelaryjno - biurowej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej
 • dobra znajopmość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • dyspozycyjność
 • poświadczenie bezpieczeństwa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu
  98-300 Wieluń
  ul. Warszawska 22a

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Warszawska 22a tel. (43)843-72-12
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: ido@ld.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: KPP Wieluń
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- proponowane wynagrodzenie: ok. 2.250,- zł brutto
- oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane !!!
- warunkiem zatrudnienia będzie uzyskanie przez wybranego kandydata poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne"
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
- kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie
- w przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności
- oferty należy składać w zaklejonej kopercie, z podaniem danych: imię, nazwisko, adres i numer telefonu kandydata, z dopiskiem "oferta na konkurs" od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w KPP w Wieluniu lub przesłać listownie na adres 98-300 Wieluń, ul. Warszawska 22a
- wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!!
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (43) 843-72-16

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 9442

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Udostępnił: Małgorzata Zandecka

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 04.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×