Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

Ogłoszenie o naborze nr 40620ARCHIWALNE z dnia 09.01.2019 r.

 • Oferty do
  15

  lutego

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor weterynaryjny

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt /Koordynator programu choroby Aujeszky'ego

Dział ochrony i zdrowia zwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Skierniewice

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
ul. Miedniewicka 25
96-100 Skierniewice

WARUNKI PRACY

budynek dwupiętrowy bez wind
narzędzia pracy - komputer, urządzenia biurowe
prowadzenie pojazdu służbowego
praca w terenie
stres związany z przeprowadzaniem kontroli oraz obsługa klientów zewnętrznych
zagrożenie korupcją

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie realizacji programu zwalczania choroby Aujeszky'ego na terenie powiatu
 • przyjmowanie zgłoszeń chorób zakaźnych
 • dochodzenie epizootyczne, szacowanie zwierząt, przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych
 • urzędowa kontrola gospodarstw utrzymujących zwierzęta
 • import-eksport-kontrola urzędowa-wystawianie świadectw
 • kontrola urzędowa nad zakładami leczniczymi, umieszczanie zwierząt na rynku (spędy)
 • kontrola lekarzy wyznaczonych przez PLW w Skierniewicach do wykonywania szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych
 • pobieranie próbek do badań monitoringowych chorób zakaźnych
 • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli urzędowych
 • wykonywanie sprawozdawczości ze spraw wynikających z zakresu obowiązków

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
 • staż pracy: 1 rok w Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie realizacji zadań związanych ze zdrowiem i ochroną zwierząt
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego krajowego, unijnego i państw trzecich
 • znajomość przepisów w zakresie Inspekcji Weterynaryjnej, postępowanie administracyjnego i egzekucyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Skierniewicach
  ul. Miedniewicka 25
  96-100 Skierniewice
  46-833-32-68

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach ul. Miedniewicka 25 96-100 Skierniewice tel. 46- 833-32-68
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@spotcase.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach ul. Miedniewicka 25 96-100 Skierniewice
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Skierniewicach
ul. Miedniewicka 25
96-100 Skierniewice
osoba kontaktowa:
Katarzyna Najder
tel. 46-833-32-68Liczba odwiedzin: 362

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

Udostępnił: Anna Perka

Komórka organizacyjna: sekretariat

Wprowadzono: 09.01.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×