Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Ogłoszenie o naborze nr 53625ARCHIWALNE z dnia 05.09.2019 r.

 • Oferty do
  15

  września

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: ds. obsługi informatycznej

w Zespole Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w RadomskuMiejsce wykonywania pracy:

Radomsko

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
ul. Piłsudskiego 56
97-500 Radomsko

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie urzędu i poza nim, w systemie zmianowym. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca na I piętrze. Niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych. Wyjazdy służbowe.

ZAKRES ZADAŃ

 • zarządzanie i administrowanie systemami oraz prowadzenie bieżącej obsługi serwerów w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku,
 • uruchamianie policyjnych systemów komputerowych w sieci Komendy Powiatowej Policji w Radomsku,
 • odpowiadanie za bezpieczeństwo systemu oraz za przestrzeganie stosowania procedur w związku z funkcją administratora systemów informatycznych zbiorów elektronicznych w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku oraz zbiorów manualnych w komórce informatyki,
 • organizowanie i koordynowanie pracy całego zespołu komórki informatyki,
 • obsługiwanie systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej komendy,
 • realizowanie czynności związanych z techniczną obsługą monitoringu wizyjnego komendy i jednostek jej podległych oraz obsługą monitoringu przemysłowego,
 • prowadzenie systematycznych szkoleń policjantów w zakresie obsługi terminali i programów,
 • wprowadzanie i udostępnianie danych w systemach policyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy na stanowisku informatycznym
 • umiejętność komunikowania się,
 • planowanie i dobra organizacja własnej pracy oraz dyspozycyjność,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz ustawy o służbie cywilnej,
 • obsługa aplikacji bazodanowych,
 • wiedza na temat funkcjonowania oraz topologii sieci komputerowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • dobra znajomość struktury Komendy Powiatowej Policji w Radomsku

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.09.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Piłsudskiego 56
  97-500 Radomsko

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Radomsku przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Radomsku
z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 56 w Radomsku, kod 97-500. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl. 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dotyczących zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y.  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych
w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie 1,7043 mnożnik kwoty bazowej, tj. 3267,04 zł brutto plus wysługa lat. Oferty należy składać w kopertach z adnotacją "oferta na stanowisko specjalisty ds. obsługi informatycznej". Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy. Oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni). Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 2236

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Udostępnił: Katarzyna Olejniczak

Komórka organizacyjna: Zespół Kontroli, Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 05.09.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×