Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Ogłoszenie o naborze nr 48112ARCHIWALNE z dnia 24.05.2019 r.

 • Oferty do
  29

  maja

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: OBSŁUGI KANCELARYJNEJ SEKRETARIATU WYDZIAŁU

WYDZIAŁ KRYMINALNYMiejsce wykonywania pracy:

Piotrków Trybunalski

Adres urzędu:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. SZKOLNA 30/38, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

WARUNKI PRACY

STANOWISKO BIUROWE WYPOSAŻONE W KOMPUTER, WARUNKI PRACY LEKKIE, OBSŁUGA KSEROKOPIARKI I FAKSU, W BUDYNKU BRAK BARIER ARCHITEKTONICZNYCH.

ZAKRES ZADAŃ

 • PRZYJMOWANIE, REJESTROWANIE, PRZECHOWYWANIE, UDOSTĘPNIANIE DO ZAPOZNANIA I WYDAWANIE DOKUMENTÓW JAWNYCH UPRAWNIONYM OSOBOM ORAZ WYSYŁANIE DOKUMENTÓW
 • PROWADZENIE DZIENNIKÓW KORESPONDENCYJNYCH I PODAWCZYCH ORAZ AKTUALIZACJA WYKAZÓW RZECZOWYCH I IMIENNYCH,
 • PRZEKAZYWANIE KORESPONDENCJI JAWNEJ DO INNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH W OBIEGU WEWNĘTRZNYM ZA POMOCĄ KSIĄŻKI DORĘCZEŃ PRZESYŁEK MIEJSCOWYCH,
 • KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW JAWNYCH I PRZYGOTOWYWANIE AKT DO PRZEKAZANIA DO SKŁADNICY AKT W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM,
 • PROWADZENIE ZBIORU EWIDENCJI KART URLOPOWYCH PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY WYDZIAŁU KRYMINALNEGO, BIEŻĄCA AKTUALIZACJA ZBIORU ORAZ REJESTROWANIE ABSENCJI W SWOP,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • OŚWIADCZENIE O WYRAŻANIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW NABORU.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. SZKOLNA 30/38, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SZKOLNEJ 30/38 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, KOD: 97-300
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@ld.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: DANE OSOBOWE, ZWANEJ DALEJ "DANYMI", PRZETWARZANE SĄ W CELU REALIZACJI PROCESU REKRUTACJI NA WYBRANE STANOWISKO, NA PODSTAWIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI KODEKSU PRACY, USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ. DANE WYKRACZAJĄCE POZA ZAKRES OKREŚLONY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA (NP. ADRES E-MAIL, NR TELEFONU, ZDJĘCIE) O ILE ZOSTAŁY PRZEZ PANA/PANIĄ PODANE, PRZETWARZANE SĄ NA PODSTAWIE PANA/PANI ZGODY WYRAŻONEJ POPRZEZ ZŁOŻENIE APLIKACJI NA WYBRANE STANOWISKO.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZACHĘCA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DO UDZIAŁU W NABORZE NA W/W STANOWISKO.
DANE KONTAKTOWE: ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM TEL. 44 647-93-30, 44 647-93-33, 44 647-9-37.
PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA - ZATRUDNIENIE NASTĄPI NIEZWŁOCZNIE PO UZYSKANIU WYMAGANEGO POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA.
W PROCESIE REKRUTACJI WYMAGANE SĄ ZNAJOMOŚCI NIŻEJ WYMIENIONYCH AKTÓW PRAWNYCH: OGÓLNA ZNAJOMOŚĆ ZASAD FUNKCJONOWANIA ORGANÓW WŁADZY USTAWODAWCZEJ, WYKONAWCZEJ, SĄDOWNICZEJ, ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW USTAWY O POLICJI Z DNIA 06.04.1990 ROKU ORAZ USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ Z DNIA 21.11.2008 ROKU.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 945

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Udostępnił: Sybilla Świerczyńska

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 24.05.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×