Komenda Miejska Policji w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 1143ARCHIWALNE z dnia 02.07.2016 r.

 • Oferty do
  12

  lipca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: komunikacji wewnętrznej i obsługi strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

w Wydziale Prezydialnym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.Miejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90 - 114 Łódź

WARUNKI PRACY

praca o charakterze administracyjno - biurowym, narzędzia i materiały pracy - komputer.

ZAKRES ZADAŃ

 • Reprezentuje Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi w kontaktach z samorządem terytorialnym, terenową administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi, mediami oraz innymi podmiotami w celu podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz zwalczania przestępczości i poprawy stanu bezpieczeństwa w Łodzi,
 • Przygotowuje pod kątem technicznym i organizacyjnym narady służbowe oraz uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi a także przedsięwzięcia objęte patronatem honorowym Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi w celu kreowania pozytywnego wizerunku jednostki,
 • Tworzy i uaktualnia stronę internetową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w celu zapewnienia bieżącego dostępu do informacji o jednostce i jej działalności,
 • Współpracuje z Wydziałem Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej,
 • Administruje Biuletynem Informacji Publicznej i Kioskiem Multimedialnym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w celu zapewnienia bieżącego dostępu do informacji o jednostce i jej działalności,
 • Współpracuje z Rzecznikiem i Zespołem Prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w celu aktualizacji strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • Realizuje materiały zdjęciowe i filmowe w celu przekazania ich lokalnym mediom,
 • Sporządza roczne plany, programy i sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w celu udostępnienia ich organom administracji samorządowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • terminowość,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • rzetelność,
 • właściwa postawa etyczna.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.07.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 28/30
  90 - 114 Łódź
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej", proszę wskazać numer ogłoszenia:1143

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Warunkiem przystąpienia do procedury konkursowej jest podanie w aplikacji numeru PESEL oraz w dniu 22.07.2016 r. od godz. 9:00 do dnia 23.07.2016 r. do godz. 9:00 wejście na stronę internetową www.lodz.policja.gov.pl, dział : "praca ", zakładka "metoda selekcji - test on - line". Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi 2319,- zł. brutto + wysługa. Oferty odrzucone na poszczególnych etapach rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Brak możliwości odbioru złożonych aplikacji. Zakres tematyczny testu on-line obejmuje przepisy zawarte w Ustawie o Policji z dnia 06.04.1990 r., Ustawie o służbie cywilnej z dnia 21.11.2008 r., Ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 05.08.2010 r., Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Zarządzeniu Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 06.10.2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.Liczba odwiedzin: 1471

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Łodzi

Udostępnił: Monika Włodarczyk

Komórka organizacyjna: Sekcja Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 02.07.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×