Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 57134ARCHIWALNE z dnia 09.11.2019 r.

 • Oferty do
  21

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: kadrowych i administracyjnych

Wydział AdministracjiMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

90-216 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 59

Adres urzędu:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW
ROLNO - SPOŻYCZYCH W ŁODZI, ul. Rewolucji 1905r. 59, 90-216 Łódź

WARUNKI PRACY

• Praca w administracyjno – biurowa w siedzibie inspektoratu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników jednostki,
 • Prowadzenie spraw administracyjnych,
 • Dokonywanie zakupów w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych,
 • Prowadzenie kasy jednostki,
 • Przestrzeganie postanowień i stosowanie w odpowiednim zakresie przepisów m.in. ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy,
 • Wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej, systemu jakości wg ISO 9001:2015,
 • Sprawowanie nadzoru w zakresie prac kancelaryjnych i archiwalnych wydziałów,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe w zakresie: prawo i administracja, zarządzanie i marketing, administracja publiczna lub wyższe bez wymaganego profilu i ukończone studia podyplomowe kierunkowe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok Doświadczenie zawodowe - co najmniej 1 rok praca/staż w obszarze,
 • Doświadczenie zawodowe - co najmniej 1 rok praca/staż w obszarze,
 • Znajomość przepisów w zakresie kodeksu pracy, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o służbie cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw publicznych,
 • Wyrażenie zgody ma przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Ukończone kursy i uprawnienia w zakresie: p.poż, bhp

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane,
 • Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu \naboru. Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.11.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi
  ul. Rewolucji 1905r. 59, 90-216 Łódź


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe  - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru przekazuje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

-    Administrator danych i kontakt do niego: Łódzki Wojewódzki Inspektor JHARS, tel. 42 636 62 40, Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 42 632 25 84.

-    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

-    Informacje o odbiorcach danych: udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

-    Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

-    Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

-    Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.

-    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nadzoru pod nr tel. 42/636-62-40 wew. 21.Liczba odwiedzin: 3475

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi

Udostępnił: Wojciech Tomaszewski

Komórka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat jakości Handlowej Artkułów Rolno - Spożywczych w Łodzi

Wprowadzono: 09.11.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×