Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 40350ARCHIWALNE z dnia 04.01.2019 r.

 • Oferty do
  14

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  0,625
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: kadrowych i emerytalnych

w Wydziale KadrMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
ul Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź.

WARUNKI PRACY

Praca w pomieszczeniach biurowych na II piętrze budynku komendy z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Brak wind, podjazdów oraz drzwi i toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych funkcjonariuszy komendy oraz komendantów powiatowych/miejskich i ich zastępców
 • przygotowywanie dokumentacji i załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem funkcjonariuszy ze służby
 • obsługa interesantów w zakresie wydawania zaświadczeń i świadectw służby
 • załatwianie spraw związanych z uprawnieniami emerytalnymi i rentowymi funkcjonariuszy i ich rodzin
 • prowadzenie i aktualizacja bazy danych kadrowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera-znajomość pakietu MS Office, Internetu, ksero, fax
 • łatwość, i zdolność komunikacji werbalnej i pisemnej
 • umiejętność podejmowania decyzji w ograniczonym czasie
 • zdolności analityczno – syntetyzujące, kreatywność, asertywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: na podobnym stanowisku pracy
 • kategoria prawa jazdy B
 • znajomość przepisów pragmatyki służbowej strażaków i prawa pracy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.01.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
  ul Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (adres: ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź)
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: IOD@straz.lodz.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące przebiegu rekrutacji - w tym terminy poszczególnych etapów selekcji - są publikowane na stronie internetowej komendy (www.straz.lodz.pl) w zakładce > Nabór do PSP > Oferty pracy w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi. Proszę zapoznać się z tymi dokumentami.
Na tej stronie będą publikowane listy osób spełniających wymagania formalne oraz zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną.
Komenda nie kontaktuje się bezpośrednio z kandydatami na etapie selekcji.
List motywacyjny, życiorys/CV oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 6315-190

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1052

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Udostępnił: Marcin Makiewicz

Komórka organizacyjna: KW PSP w Łodzi

Wprowadzono: 04.01.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×