Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 15411ARCHIWALNE z dnia 15.09.2017 r.

 • Oferty do
  25

  września

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: ewidencji księgowej

w Wydziale Finansów KWP w ŁodziMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

ul. Lutomierska 108/112

WARUNKI PRACY

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na piętrze 1

ZAKRES ZADAŃ

 • samodzielne prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w programie komputerowym SWOP - FK w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji na temat stanu majątku trwałego jednostki,
 • księgowanie operacji gospodarczych w zakresie kasy i konta wydatków budżetowych jednostki,
 • samodzielne ewidencjonowanie i uzgadnianie dostaw centralnych oraz nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych materiałów i środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdawczości rocznej w zakresie środków trwałych do Głównego Urzędu Statystycznego i KGP,
 • samodzielne księgowanie zaangażowania prawnego jednostki oraz bieżąca analiza i uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,
 • archiwizacja dokumentów księgowych i przekazywanie ich do archiwum Wydziału OIN KWP w Łodzi

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w komórkach organizacyjnych związanych z prowadzeniem rachunkowości
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz praktyczna umiejętność ich stosowania
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • skuteczna komunikacja
 • asertywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w komórkach finansowych jednostek sektora finansów publicznych
 • kurs podstawowy rachunkowości
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczenia potwierdzającego udział w kursie podstawowym rachunkowości

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.09.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem " oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 15411"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- wynagrodzenie: 1,3150 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat, tj. 2464 zł brutto + wysługa lat;
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane;
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne;
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne;
- kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy;
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni);
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie;
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce "PRACA" - służba cywilna - oświadczenia;
- aplikacje należy składać w siedzibie urzędu, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu.Liczba odwiedzin: 2905

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Komendant Wojewódzki Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Udostępnił: Bożena Zacharow

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi

Wprowadzono: 15.09.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×