Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 55495ARCHIWALNE z dnia 09.10.2019 r.

 • Oferty do
  24

  października

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: w Wydziale Nadzoru

Wydział NadzoruMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

90-216 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. 59
Łódź i teren województwa łódzkiego

Adres urzędu:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW
ROLNO - SPOŻYCZYCH W ŁODZI, ul. Rewolucji 1905r. 59, 90-216 Łódź

WARUNKI PRACY

Praca w terenie i w halach produkcyjnych, z komputerem i urządzeniami pomiarowymi, może wystąpić brak wind i podjazdów, schody, prowadzenie nieetatowe samochodu osobowego, prawo jazdy kat. "B"

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie kontroli ex-post a podstawie art. 17c. ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakosci handlowej artykułow rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018r. poz. 2164 z późn. zm.).
 • Przeprowadzanie kontroli na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017r. poz. 668 z późn. zm.).
 • Przeprowadzanie kontroli dopuszczenia do swobodnego obrotu na terytorium Wspólnoty Europejskiej przesyłki produktów rolnictwa ekoogicznego przywożonych z kraju trzeciego, przywozonych zgodnie z art. 33 rozporzadzenia Rady (WE) nr 834/2007)
 • Opracowywanie dokumentów pokontrolnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie średnie lub wyższe, w zakresie: rolnictwo, ekologia, administracja, prawo, ekonomia.
 • znajomość zadań IJHARS,
 • biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows - MS Office,
 • biegła umiejętność korzystania z Internetu,
 • gotowość do wyjazdów służbowych w celu wykonywania pracy poza siedzibą urzędu na terenie województwa łódzkiego, na szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność pracy w grupie, zaangażowanie, obowiązkowość, spostrzegawczość, punktualność, elokwencja,
 • Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność dobrej organizacji pracy, odporność na stres, skrupulatność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi
  ul. Rewolucji 1905r. 59, 90-216 Łódź


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe  - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru przekazuje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

-    Administrator danych i kontakt do niego: Łódzki Wojewódzki Inspektor JHARS, tel. 42 636 62 40, Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 42 632 25 84.

-    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

-    Informacje o odbiorcach danych: udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

-    Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

-    Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

-    Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.

-    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nadzoru pod nr tel. 42/636-62-40 wew. 20.Liczba odwiedzin: 3151

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi

Udostępnił: Wojciech Tomaszewski

Komórka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat jakości Handlowej Artkułów Rolno - Spożywczych w Łodzi

Wprowadzono: 09.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×