Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s w Koluszkach

Ogłoszenie o naborze nr 29268ARCHIWALNE z dnia 21.06.2018 r.

 • Oferty do
  2

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: rejestracji informacji w policyjnych bazach danych

W Zespole InformatykiMiejsce wykonywania pracy:

Koluszki

Adres urzędu:

95 - 040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 62f

WARUNKI PRACY

praca jednozmianowa biurowa przy monitorze ekranowym w czasie powyżej 4 godzin dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku, brak wind

ZAKRES ZADAŃ

 • bieżące i terminowe rejestrowanie dokumentów w systemach policyjnych w celu gromadzenia danych i ich udostępniania instytucjom wykorzystującym policyjne bazy danych,
 • dokonywanie bieżących sprawdzeń, typowań lub analiz w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych na rzecz bądź w imieniu funkcjonariuszy i pracowników jednostki w celu zapewnienia im wsparcia w prowadzonych przez nich czynnościach służbowych,
 • prowadzenie ewidencji kart dotyczących zdarzeń drogowych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów i informacji w jednostce,
 • diagnozowanie usterek sprzętu komputerowego i informatycznego w celu zapewnienia sprawnego działania tych urządzeń,
 • ewidencjonowanie spraw i pism wpływających do komórki w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • obsługa urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w komendzie i jednostkach podległych w celu bieżącego wsparcia pracy kierownika jednostki,
 • bieżąca współpraca z komórkami KWP w Łodzi w zakresie poprawności wprowadzanych danych oraz usterek sprzętu komputerowego w celu usprawnienia pracy oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki,
 • archiwizacja wytworzonej, otrzymanej i zgromadzonej dokumentacji oraz sporządzanie spisów spraw dokumentacji niearchiwalnej celem przekazania jej do składnicy akt komendy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • staż pracy: 1 rok na stanowisku o podobnym charakterze
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra obsługa komputera i innych urządzeń informatycznych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • komunikatywność, asertywność,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • staż pracy: 2 lata na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość obsługi policyjnych systemów teleinformatycznych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.07.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
  95 - 040 Koluszki, ul. 11 - go Listopada 62f
  z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach ul. 11-go Listopada 62f, nr tel. (44) 719 62 - 13
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: (44) 719 - 62 - 66 iod@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać kontaktując się ze specjalistą Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego pod nr tel. (44) 719 62 15.
Proponowane wynagrodzenie na stanowisku 2.260 zł brutto oraz dodatek z tytułu wysługi lat.
Przewidywany termin zatrudnienia: 09 lipca 2018 r.Liczba odwiedzin: 3028

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego z/s w Koluszkach

Udostępnił: Bożena Kaźmierczak

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 21.06.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×