Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku

Ogłoszenie o naborze nr 30684ARCHIWALNE z dnia 17.07.2018 r.

 • Oferty do
  31

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: prowadzenia ewidencji obsługi kandydatów do służby przygotowawczej

Wydział RekrutacjiMiejsce wykonywania pracy:

Włocławek

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku
ul. Okrężna 25A
87-800 Włocławek

WARUNKI PRACY

praca administracyjno - biurowa udział w kursach i szkoleniach współpraca z jednostkami zewnętrznymi praca w przeważającej części siedząca obsługa komputera oświetlenie naturalne i sztuczne budynek czterokondygnacyjny z windą stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do pracy osób niepełnosprawnych, tzn. brak podjazdów przy schodach pozwalających na swobodne poruszanie się osób poruszających na wózkach inwalidzkich

ZAKRES ZADAŃ

 • realizowanie zadań związanych z naborem ochotników do służby przygotowawczej i zawodowej służby wojskowej;
 • utrzymywanie ścisłej współpracy z przedstawicielami jednostek wojskowych w zakresie naboru do służby przygotowawczej i zawodowej służby wojskowej oraz w zakresie jej odbywania;
 • prowadzenie i dokonywanie aktualizacji indywidualnych zbiorów ewidencyjnych (IZE) oraz aktualizowanie i wpowadzanie danych do systemu ewidencji wojskowej SEW on line w zakresie służby przygotowawczej i zawodowej służby wojskowej;
 • koordynowanie działań związanych z przeznaczeniem i powoływaniem do odbycia służby przygotowawczej;
 • przygotowywanie i udział w akcjach promujących różne formy służby wojskowej na administrowanym terenie WKU;
 • wykonywanie ustawowych obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień jako przedstawiciel w czasie kwalifikacji wojskowej w celu zapewnienia właściwego tworzenia ewidencji wojskowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: praca w administracji
 • znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony RP, kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomośc struktury organizacyjnej TOAW
 • umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej, radzenia sobie ze stresem, biegłej obsługi komputera, stosowania prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe:
 • praca w administracji wojskowej
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.07.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku
  ul. Okrężna 25a
  87 - 800 Włocławek

  Urząd czynny od pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku przy ul. Okrężnej 25A, 87-800 Włocławek, tel.: 261441040, e-mail: wkuwloclawek@ron.mil.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych tel.: 261441031, e-mail: wkuwloclawek.ido@ron.mil.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: W związku przetwarzaniem danych w celach obsługi rekrutacji, Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcą lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wszystkie wymagane oświadczenia należy podpisać własnoręcznie. Wymagane oświadczenia nie mają ustalonego wzoru, ale są samodzielnie redagowane przez osobę składającą aplikację. Po dokonaniu analizy ofert pod względem formalnym i merytorycznym komisja rekrutacyjna zaprosi nie więcej niż 5 osób do udziału w teście wiedzy, sprawdzeniu umiejętności pracy na komputerze i udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Po zakończeniui procesu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem aplikacji wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 30 dni od dnia wyboru kandydata. Do tego czasu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 261441052.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3616

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku

Udostępnił: Karolina Śniegulska

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 17.07.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×