Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Ogłoszenie o naborze nr 11959ARCHIWALNE z dnia 13.06.2017 r.

 • Oferty do
  22

  czerwca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor ochrony środowiska

w Dziale Inspekcji Delegatury w ToruniuMiejsce wykonywania pracy:

Toruń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu
ul. Moniuszki 15-21
87-100 Toruń

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. P. Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY

praca zarówno w siedzibie urzędu jak i w terenie, wyjazdy służbowe, praca wymagająca odporności na stres, dobrej komunikatywności, stanowisko pracy znajduje się na II piętrze, budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon

ZAKRES ZADAŃ

 • Planowanie (przygotowywanie) i prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego,
 • Przygotowywanie dokumentów pokontrolnych (zarządzenia pokontrolne, wystąpienia, decyzje administracyjne),
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • Prowadzenie baz danych i rejestrów oraz wprowadzanie informacji dotyczących kontroli do Informatycznych systemów komputerowych wspomagających pracę Wydziału Inspekcji,
 • Podejmowanie działań i udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje,
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań statystycznych i resortowych,
 • Współdziałanie z organami kontroli, ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomośc prawa ochrony środowiska i przepisów w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego,
 • Znajomość postępowania administracyjnego,
 • Komunikatywność,
 • Samodzielność,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska, chemiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
 • Uprrawienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej zastrzeżone
 • Prawo jazdy kat. B.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy lub kopie odbytych staży
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zaktrudnieniu w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.06.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. P. Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 226.Liczba odwiedzin: 2043

Wytworzył/odpowiada: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Udostępnił: Lilianna Sierek

Komórka organizacyjna: specjalista ds. kadr

Wprowadzono: 13.06.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×