Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Ogłoszenie o naborze nr 56ARCHIWALNE z dnia 03.06.2016 r.

 • Oferty do
  8

  czerwca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

do spraw: kontroli podatkowej i czynności sprawdzających

w Dziale Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym w InowrocławiuMiejsce wykonywania pracy:

Inowrocław

Urząd Skarbowy w Inowrocławiu
al. Niepodległości 5
88-100 Inowrocław

Adres urzędu:

Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ul. Dr. E. Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY

- praca wymagająca stałej aktualizacji wiedzy ze względu na zmieniające się warunki prawne wynikające z częstych nowelizacji przepisów, - bezpośredni lub telefoniczny kontakt z pracownikami lub klientem zewnętrznym, - praca wymagająca posiadania umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności organizacyjnych, - często występująca presja czasu przy wykonywaniu zadań, - praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie, - budynek przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie źródłowych kontroli podatkowych w celu sprawdzenia wywiązywania się podatników z obowiązkow wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym: badanie ksiąg podatkowych w zakresie przewidzianym w art. 193 ustawy Ordynacja podatkowa, przeprowadzanie dowodów z zeznań świadków i kontrolowanego, dokonywanie oględzin majątku podlegającego kontroli,
 • sporządzanie protokołów kontroli podatkowej w celu udokumentowania przebiegu kontroli, w tym w szczególności protokołów z systemu informatycznego, oraz ustalanie stanu faktycznego w toku kontroli za pomocą aparatury rejestrującej obraz i dźwięk lub na informatycznych nośnikach danych,
 • opracowywanie materiału dowodowego z kontroli podatkowej i sporządzanie analiz pokontrolnych w celu ustalenia stanu faktycznego,
 • sporządzanie wniosków o ukaranie na podstawie kodeksu karnego skarbowego w stosunku do sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych, ujawnionych w toku kontroli, w celu nałożenia kary,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzeteleności u kontrahentów kontrolowanego oraz na wniosek innego organu,
 • sporządzanie pełnych informacji o kontroli podatkowej oraz kontroli skarbowej w systemie informatycznym w celu ewidencjonowanoa danych z czynności kontrolnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie o profilu ogólnym, administracyjnym, ekonomicznym,
 • doświadczenie zawodowe: do 0,5 roku doświadczenia,
 • znajomość materialnego prawa podatkowego i proceduralnego,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • łatwość komunikacji i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielna i dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność,
 • samodzielna i dobra organizacja stanowiska pracy,
 • umiejętność argumentacji i przekonywania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.06.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  Urząd Skarbowy w Inowrocławiu
  al. Niepodległości 5
  88-100 Inowrocław
  z dopiskiem „oferta pracy KP”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia -> Nabór).
Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 587 61 63 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pLiczba odwiedzin: 2512

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Udostępnił: Marzena Turant-Kazik

Komórka organizacyjna: Pierwszy Oddział Obsługi Kadr

Wprowadzono: 03.06.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×