Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Ogłoszenie o naborze nr 156ARCHIWALNE z dnia 03.06.2016 r.

 • Oferty do
  8

  czerwca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

księgowy

do spraw: rachunkowości

w Pierwszym Referacie Rachunkowości w Urzędzie Skarbowym w InowrocławiuMiejsce wykonywania pracy:

Inowrocław

Urząd Skarbowy w Inowrocławiu
al. Niepodległości 5
88-100 Inowrocław

Adres urzędu:

Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ul. Dr. E. Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY

- praca wymagająca stałej aktualizacji wiedzy ze względu na zmieniające się warunki prawne wynikające z częstych nowelizacji przepisów, - bezpośredni lub telefoniczny kontakt z pracownikami lub klientem zewnętrznym, - praca wymagająca posiadania umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności organizacyjnych - często występująca presja czasu przy wykonywaniu zadań, - praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie, - budynek przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • księgowanie wpłat, zwrotów oraz decyzji i uzgadanianie zaksięgowanych operacji na kartach kontowych podatników z dokumentami źródłowymi w celu dostarczenia rzetelnej informacji podatnikom, Izbie Skarbowej i Ministerstwu Finansów,
 • dokonywanie zwrotów nadpłaconego podatku w celu likwidacji sald,
 • sporządzanie projektów postanowień w zakresie: zaliczenia wpłat po terminie, zaliczenia nadpłat na zaległości i zobowiązania bieżące zgodnie z wnioskiem podatnika lub z urzędu w celu wygaszenia zobowiązań podatkowych,
 • przyjmowanie i przekazywanie kart kontowych podatników w związku ze zmianą właściwości miejscowej w celu wymiany danych o stanie rozliczenia podatnika pomiędzy urzędami,
 • przekazywanie informacji do komórek merytorycznych o nadpłatach w celu podjęcia wspólnych działań zmierzających do likwidacji sald,
 • przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego poborców skarbowych w celu skontrolowania prawidłowości kwot wyegzekwowanych od dłużników i przekazywanych wierzycielowi,
 • rozliczanie zrealizowanych wpływów w celu ich przekazania na rachunek budżetu centralnego i budżetów Jednostek Samorządów Terytorialnych,
 • obsługa programu komputerowego w celu prawidlowego rozliczenia pracowników działu egzekucji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: do 0,5 roku doświadczenia w administracji publicznej
 • znajomość ustawy Ordynacja podatkowa,
 • znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.06.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  Urząd Skarbowy w Inowrocławiu
  al. Niepodległości 5
  88-100 Inowrocław
  z dopiskiem „oferta pracy RP-1”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory uświadczeń dostępne są na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia -> Nabór).
Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 061,22 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,100.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 587 61 63 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.plLiczba odwiedzin: 1963

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Udostępnił: Marzena Turant-Kazik

Komórka organizacyjna: Pierwszy Oddział Obsługi Kadr

Wprowadzono: 03.06.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×