Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Ogłoszenie o naborze nr 20475ARCHIWALNE z dnia 10.01.2018 r.

 • Oferty do
  20

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

naczelnik wydziału

Wydział Administracyjno-TechnicznyMiejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
85-018 Bydgoszcz ul. P. Skargi 2

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Praca wymagająca dobrej komunikatywności.
Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy, praca na drugim piętrze. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon.

ZAKRES ZADAŃ

 • Organizacja i nadzór pracy Wydziału Administracyjno-Technicznego
 • Nadzór nad zaopatrywaniem Inspektoratu w środki trwałe, wyposażenie oraz inne materiały niezbędne do sprawnego funkcjonowania Inspektoratu, w tym przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych
 • Prowadzenie spraw z zakresu administrowania budynkami i gruntami będącymi w dyspozycji Inspektoratu
 • Prowadzenie spraw w zakresie organizacji i nadzoru nad środkami transportu
 • Prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz kontrolowanie wykonania umów zawieranych w celu prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony i ubezpieczenia mienia Inspektoratu
 • Planowanie i nadzorowanie robót remontowo-budowlanych, określanie terminów i sporządzanie planów wykonywania remontów oraz przeglądów technicznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe administracyjne, techniczne lub pokrewne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe
 • doświadczenie zawodowe : w obszarze administracji publicznej
 • znajomość przepisów o zamówieniach publicznych
 • znajomość przepisów regulujących gospodarkę środkami rzeczowymi
 • znajomość zagadnień dotyczących umów cywilno-prawnych
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność podejmowania decyzji
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość ustawy o transporcie drogowym
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. P. Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie postępowania naboru ( test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna ). Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 226.Liczba odwiedzin: 688

Wytworzył/odpowiada: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Udostępnił: Agnieszka Michalak

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacji

Wprowadzono: 10.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×