Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

Ogłoszenie o naborze nr 59751ARCHIWALNE z dnia 16.01.2020 r.

 • Oferty do
  26

  stycznia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w Laboratorium Masy Wydziału Usług MertologicznychMiejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz

Adres urzędu:

OKRĘGOWY URZĄD MIAR
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 25
85-959 BYDGOSZCZ

WARUNKI PRACY

Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych. Praca z wykorzystaniem komputera. Budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, brak podjazdu, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie legalizacji przyrządów pomiarowych wg obowiązujących norm i wymagań prawnych
 • wykonywanie ekspertyz i wzorcowań przyrządów pomiarowych wg obowiązujących norm, specyfikacji technicznych oraz instrukcji wzorcowania i szacowania niepewności pomiaru
 • opracowywanie i aktualizacja instrukcji obowiązujących w laboratorium
 • udział w porównaniach międzylaboratoryjnych
 • sprawdzanie wyników pomiarów, weryfikacja obliczeń i danych na protokołach oraz świadectwach w ramach legalizacji, wzorcowania, ekspertyz
 • współpraca z komórką obsługi klienta w celu weryfikacji i ustalenia możliwości spełnienia wymagań klienta

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, elektromechaniczne, chemia, fizyka)
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach
 • Biegłość w obsłudze narzędzi informatycznych w zakresie standardowych programów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy:
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Dyspozycyjność (szkolenia, wyjazdy służbowe)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.01.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
  ul. Królowej Jadwigi 25
  85-959 Bydgoszcz

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach aplikacyjnych będą przetwarzane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 25, 85-959 Bydgoszcz, jako Administratora danych, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 138 i 305), konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Bez wyraźnej zgody dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych - Kamila Jakimiuk, tel. 52 322 06 06

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3125

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

Udostępnił: Irena Holka

Komórka organizacyjna: Referat Kadr, Płac i Szkolenia

Wprowadzono: 16.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×