Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o naborze nr 1137ARCHIWALNE z dnia 04.07.2016 r.

 • Oferty do
  18

  lipca

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Wydziale Wyrobów BudowlanychMiejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Adres urzędu:

ul. Zygmunta Augusta 16
85-082 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- reprezentacja urzędu,
- częste wyjazdy służbowe na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia i materiały pracy -zestaw komputerowy z oprogramowaniem; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;
- bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i podjazd

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w przygotowaniu i prowadzeniu działań inspekcyjno – kontrolnych z zakresu nadzoru nad stosowaniem i wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych,
 • udział w prowadzeniu inspekcji i kontroli w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach jw.,
 • współpraca z organami wyspecjalizowanymi w zakresie nadzoru rynku wyrobów budowlanych
 • opracowywanie protokołów, wniosków i materiałów analityczno - informacyjnych, w oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli w zakresie niezbędnym do danej sprawy,
 • współudział w organizacji wyjazdów kontrolnych, m.in. poprzez przejęcie obowiązku prowadzenia samochodu służbowego w celu wykonywania zadań służbowych wraz ze sporządzaniem dokumentacji związanej z użytkowaniem pojazdu,
 • współudział w rozpatrywaniu skarg i wniosków wpływających do WINB

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w budownictwie lub administracji publicznej
 • znajomość przepisów w zakresie ustaw: Ustawa o wyrobach budowlanych, Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • umiejętność obsługi programów komputerowych SNRWB i HERMES2
 • umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • umiejetność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.07.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Zygmunta Augusta 16
  85-082 Bydgoszcz
  z dopiskiem: "starszy specjalista nadzoru budowlanego w Wydziale Wyrobów Budowlanych"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do K-P WINB w terminie do 18.07.2016r. (decyduje data wpływu do WINB).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 5840110.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.Liczba odwiedzin: 546

Wytworzył/odpowiada: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Udostępnił: Barbara Libner

Komórka organizacyjna: Zespół ds. Administracji, Kontroli i Nadzoru

Wprowadzono: 04.07.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×