Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Ogłoszenie o naborze nr 11961ARCHIWALNE z dnia 13.06.2017 r.

 • Oferty do
  22

  czerwca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: ds. badań fizykochemicznych

w Laboratorium - Pracownia w BydgoszczyMiejsce wykonywania pracy:

Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. P. Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY

Kontakt z substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi oraz materiałami zakaźnymi. Wykonywanie pracy w pozycji stojącej Siedziba inspektoratu: budynek dwupiętrowy. Praca na parterze. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przyjmowanie próbek od klientów i wykonywanie oznaczeń fizyko-chemicznych zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi.
 • Obsługa, sprawdzanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego niezbędnego do wykonywania badań zgodnie z instrukcjami i procedurami.
 • Dokumentowanie poszczególnych etapów pracy (w tym karty kontroli, wzorcowań, sprawdzeń).
 • Przygotowywanie i sprawdzanie odczynników, szkła i sprzętu.
 • Prowadzenie kontroli jakości poprzez wykonywanie próbek kontrolnych, udział w badaniach biegłości.
 • Uczestniczenie we wdrażaniu procedur badawczych, walidacji metod, szacowania niepewności, audytach wewnętrznych i zewnętrznych, działaniach korygujących i zapobiegawczych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Działania w sytuacjach nieprzewidzianych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w obszarze badań fizykochemicznych
 • Praca związana z analityką laboratoryjną

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zaktrudnieniu w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 • Kopie swiadectw pracy lub kopie odbytych staży

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.06.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. P. Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą być odbierane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 226.Liczba odwiedzin: 1892

Wytworzył/odpowiada: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Udostępnił: Lilianna Sierek

Komórka organizacyjna: specjalista ds. kadr

Wprowadzono: 13.06.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×