Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 29049ARCHIWALNE z dnia 16.06.2018 r.

 • Oferty do
  9

  lipca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: gospodarowania widmem częstotliwości radiowych w służbach radiodyfuzyjnych i radiokomunikacyjnych

w Wydziale Planowania i Inżynierii Widma w Departamencie Zarządzania Zasobami CzęstotliwościMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

50-044 Wrocław, ul. Piłsudskiego 15-17

Adres urzędu:

ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

WARUNKI PRACY

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie; - budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych; - praca w pokoju, który jest klimatyzowany; - narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy; - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu; - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie standardowych i niestandardowych ekspertyz inżynierskich, opartych na obliczeniach i analizach kompatybilnościowych;
 • opracowywanie algorytmów obliczeń kompatybilnościowych i procedur oceny technicznej stacji radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych, w tym procedur koordynacji międzynarodowych, wykorzystywanych w procesie oceny technicznej krajowych i zagranicznych przydziałów częstotliwości;
 • wykonywanie prac analityczno-projektowych związanych z tworzeniem nowych i rozbudową istniejących systemów informatycznych oraz aplikacjami inżynierskimi, wspomagającymi proces zarządzania widmem częstotliwości radiowych w UKE;
 • uczestnictwo w przygotowaniu lub opiniowaniu projektów krajowych i zagranicznych aktów normatywnych w zakresie merytorycznym wydziału;
 • uczestnictwo w pracach organizacji i grup międzynarodowych zajmujących się gospodarką i inżynierią widma (ITU, CEPT);
 • uczestnictwo w przygotowaniu stanowisk negocjacyjnych dla polskiej administracji w międzynarodowych konferencjach i spotkaniach koordynacyjnych;
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi na zapytania klientów krajowych i zagranicznych w sprawach związanych z wykorzystaniem częstotliwości w Polsce.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu telekomunikacji lub pokrewne;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów ustawy o radiofonii i telewizji;
 • znajomość zagadnień w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i gospodarki zasobami częstotliwości;
 • znajomość obsługi programów MS Access oraz MS Excel;
 • umiejętność interpretacji przepisów i stosowania prawa w praktyce;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.07.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Starszy specjalista DZC/WIP/1”
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych adres: https://pue.uke.gov.pl lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w dniu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.
Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
-   sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
-   test wiedzy;
-   test językowy;
-   test kompetencyjny;
-   rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 426 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.Liczba odwiedzin: 2765

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Udostępnił: Iwona Guzewska

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego (Biuro Administracji i Kadr)

Wprowadzono: 16.06.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×