Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 44658ARCHIWALNE z dnia 16.03.2019 r.

 • Oferty do
  29

  marca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

do spraw: uzupełnień

w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania RezerwamiMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
ul. Gajowicka 118
50-984 Wrocław

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pracownik zatrudniony na stanowisku kilka razy dziennie przyprowadza i odprowadza interesantów z parteru na III piętro. Praca z użyciem komputera trwa min. 6 godz. w ciągu dnia pracy. Stanowisko objęte jest obowiązkiem pełnienia dyżurów (1-2 razy w miesiącu) w dniach wydłużonego urzędowania (środy) w godz. 10.00-18.00. Przewiduje się wyjazdy poza siedzibę urzędu.

ZAKRES ZADAŃ

 • uzupełnianie oraz aktualizowanie zapisów w zapotrzebowaniach mobilizacyjnych dot. stanów osobowych
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z uzupełnianiem jednostek w zakresie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych
 • aktualizowanie ewidencji żołnierzy rezerwy w systemie SPIRALA-ZINT
 • prowadzenie rotacji żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych i jej dokumentowanie
 • aktualizowanie kartoteki alarmowej
 • współdziałanie z koordynatorem zespołu przy sporządzaniu bilansów, sprawozdań i planów
 • sporządzanie kart powołania żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe
 • wzywanie obywateli w celu wydania kart mobilizacyjnych na stanowiska w jednostkach wojskowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania takiego poświadczenia
 • Samodzielność i umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • List motywacyjny
 • Kwestionariusz osobowy kandydata lub CV
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wydania tego poświadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia świadectwa służby w przypadku zamiaru skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu przez byłego żołnierza zawodowego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.03.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
  ul. Gajowicka 118
  50-984 Wrocław (Kancelaria jawna - pok. nr 201, II piętro)
  Urząd czynny pon. - pt. w godz. 7:30 - 15:30 oraz śr. w godz. 7:30 - 18:00

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu ul. Gajowicka 118, tel. 261-656-100
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu jest kpt. mar. Marcin Błachewicz, tel. 261-656-126, adres e-mail: wkuwroclaw@ron.mil.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu ul. Gajowicka 118, 50-984 Wrocław
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- wybrani kandydaci/kandydatki zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mail o terminie i czasie rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu wiedzy, do których zostali zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną;
- przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych (sprawdzianu): do dnia 10.04.2019 r.;
- oferowane wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku: 2562,76 zł (brutto) - mnożnik kwoty bazowej w korpusie służby cywilnej 1,3369;
- termin rozpoczęcia pracy - niezwłocznie po zakończonym naborze;
- dodatkowe informacje nt. stanowiska można uzyskać pod nr tel. 261-656-126 a nt. aktualnego etapu naboru - pod nr tel. 261-656-130;
- oferty kandydatów i kandydatek, którzy nie zostali zatrudnieni, nie odebrane przez nich osobiście w ciągu 14 dni od zakończenia rekrutacji, zostaną przekazane do archiwizacji i - po upływie okresu ich przechowywania - komisyjnie zniszczone;
- wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie można pobrać ze strony internetowej WKU we Wrocławiu;
- list motywacyjny i oświadczenia (zgody) sporządzane na potrzeby rekrutacji muszą zawierać własnoręczny podpis kandydata/kandydatki oraz być opatrzone datą

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1238

Wytworzył/odpowiada: Wojskowy Komendant Uzupełnień

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu

Udostępnił: Marzena Jasińska

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 16.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×