Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 12788ARCHIWALNE z dnia 20.07.2017 r.

 • Oferty do
  31

  lipca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

radca prawny

do spraw: obsługi prawnej

w Wydziale Obsługi PrawnejMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Powstańców Śl. 24, 26
53-333 Wrocław

WARUNKI PRACY

- stanowisko o charakterze administracyjno-biurowym, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, - budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu, - przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych, - wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych, - dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, - na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych, - budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe, - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, - zaplecze socjalne.

ZAKRES ZADAŃ

 • opracowywanie i udzielanie porad prawnych, wyjaśnień oraz sporządzanie opinii prawnych w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawa w bieżącej działalności Izby Administracji Skarbowej i Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
 • opiniowanie odpowiedzi na skargi wniesione do WSA oraz przygotowywanie pism procesowych w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych, sporządzanie skarg kasacyjnych od wyroków WSA oraz udzielanie odpowiedzi na skargi kasacyjne w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawa w bieżącej działalności Izby Administracji Skarbowej i Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym i administracyjnym w celu zapewnienia prawidłowej reprezentacji Izby Administracji Skarbowej lub Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata (powyżej 3 lat) w obszarze stosowania przepisów prawa jako radca prawny lub w administracji skarbowej
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, cywilnego, handlowego, karnego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania w zakresie udzielanych porad i opinii prawnych, skarg oraz w sprawach przed sądami
 • Wpis na listę radców prawnych i złożenie ślubowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata (powyżej 2 lat) w obszarze stosowania przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku pracy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych i złożenie ślubowania
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.07.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24, 26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria piętro 0/pok. 05

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty można składać również w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu).
W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. niezbędnych dokumentów i oświadczeń. Oświadczenia kandydatów oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. W przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/ogloszenia/nabor/wewnetrzne-procedury-naborow

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 365 26 78 (sprawy dot. zadań na stanowisku), tel. 71 365 27 05 (704);
e-mail: monika.grzeszczak@ds.mofnet.gov.pl (sprawy organizacyjne i formalne).

Metody i techniki naboru:
rozmowa kwalifikacyjna

Prosimy o wskazanie konkretnego nr. ogłoszenia oraz nazwy stanowiska, na który prowadzony jest nabór.

Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu obowiązany będzie do złożenia oświadczeń wynikających:
- z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2630

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Udostępnił: Monika Grzeszczak

Komórka organizacyjna: Wydział Personalny

Wprowadzono: 20.07.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×