Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu

Ogłoszenie o naborze nr 32145ARCHIWALNE z dnia 14.08.2018 r.

 • Oferty do
  27

  sierpnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: transportu

w Zespole WspomagającymMiejsce wykonywania pracy:

Lubań

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu, ul. Sikorskiego 4, 59-800 Lubań

WARUNKI PRACY

- praca przy komputerze - obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks) - praca siedząca - stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • dokumentuje pracę sprzętu transportowego w celu prawidłowego rozliczania zużycia paliwa i pracy sprzętu,
 • organizuje obsługę i naprawę sprzętu transportowego w celu zapewnienia sprawności technicznej pojazdów,
 • prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie szkód transportowych w celu określenia odpowiedzialności za szkodę oraz jej wysokości,
 • prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń na prowadzenie służbowego sprzętu transportowego,
 • prowadzi gospodarkę mandatową tj. zamawianie, pobieranie i wydawanie upoważnionym funkcjonariuszom bloczków mandatowych oraz ich rozliczanie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy biurowej
 • umiejętność obsługi komputera oraz edytorów tekstu i arkusza kalkulacyjnego typu „Word” i „Excel”
 • umiejętność komunikowania się
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • obowiązkowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.08.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu, ul. Sikorskiego 4, 59-800 Lubań lub osobiście w pokoju nr 18 (sekretariat główny) w godz. 8.00 - 15.00

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu, ul. Sikorskiego 4, 59-800 Lubań
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@luban.wr.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu, ul. Sikorskiego 4, 59-800 Lubań
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- kandydaci/kandydatki, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mail o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
- oferowane wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku: 2 220,88- zł (brutto) - mnożnik kwoty bazowej w korpusie służby cywilnej 1,1852;
- dodatkowe informacje na temat stanowiska można uzyskać pod nr tel. 757229092;
- oferty kandydatów i kandydatek, którzy nie zostali zatrudnieni, nieodebrane przez nich osobiście w ciągu 14 dni od zakończenia rekrutacji, zostaną przekazane do archiwizacji i po upływie okresu ich przechowywania - komisyjnie zniszczone;
- list motywacyjny i oświadczenia (zgody) sporządzane na potrzeby rekrutacji muszą zawierać własnoręczny podpis kandydata/kandydatki oraz być opatrzone datą.Liczba odwiedzin: 2223

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu

Udostępnił: Edyta Rasiewicz-Orlik

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 14.08.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×