Komenda Miejska Policji w Legnicy

Ogłoszenie o naborze nr 3294ARCHIWALNE z dnia 08.09.2016 r.

 • Oferty do
  19

  września

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: prowadzenia postępowań skargowych i czynności wyjaśniających

Zespół Kontroli i Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w LegnicyMiejsce wykonywania pracy:

Legnica

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji w Legnicy ul. Asnyka 3-5 59-220 Legnica

WARUNKI PRACY

Praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa faksu, kserokopiarki, telefonu.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań skargowych dotyczących skarg wniesionych na czynności podejmowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i podległych jednostek organizacyjnych
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków Komendy Miejskiej Policji w Legnicy
 • prowadzenie rejestru przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków na czynności funkcjonariuszy i pracowników Policji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy
 • uczestniczenie w przygotowywaniu rocznych sprawozdań z działalności w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i uwagi na czynności funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i jednostek podległych
 • sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników jednostki i wprowadzanie do SESPOL
 • realizacja czynności nadzorczych w ramach harmonogramu czynności sprawdzających Zespołu Kontroli i Komunikacji Społecznej KMP w Legnicy
 • prowadzenie czynności wyjaśniających w postępowaniach szkodowych przy likwidacji szkód powstałych w majątku Skarbu Państwa

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe z tytułem magistra prawa
 • doświadczenie zawodowe: prowadzenia postępowań administracyjnych na stanowisku i zakresie podobnym jak w zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku prawnym
 • staż pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa i klauzuli poufne
 • posiadanie prawa jazdy kat B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopia prawa jazdy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.09.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Legnicy, ul. Asnyka 3 Biuro Podawcze

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja dodatkowe dotyczące procedury naboru pod tel. 76-876-1462Liczba odwiedzin: 2870

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Legnicy

Udostępnił: Grażyna Gil

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 08.09.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×