Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
83-110 Tczew ul. 30 Stycznia 29
print as PDF
Ogłoszenie nr 75760 / 12.03.2021
Dołącz do nas jako:

główny księgowy

Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Opracowanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, dochodów oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z planem finansowym jednostki
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • sporządzanie listy płac pracowników PIW oraz Urzędowych Lekarzy Weterynarii
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej
 • dokonywanie bieżącej analizy sposobu gospodarowania majątkiem i środkami budżetowymi
 • prowadzenie sprawozdawczości GUS, sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz pozostałych sprawozdań okresowych
 • obsługa systemów komputerowych z zakresu księgowości, obsługa informatycznego systemu obsługi Budżetu Państwa (Trezor)
 • windykacja należności, sporządzanie tytułów wykonawczych i upomnień
 • Prowadzenie, weryfikacja i przechowywanie ksiąg inwentarzowych w zakresie własnych i obcych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym organizacja i pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz prowadzenie rozliczeń inwentaryzacyjnych
 • kierowanie zespołem ds. finansowo-księgowych i administracyjnych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 lat
 • spełnienie warunków wynikających z art 54. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 • Znajomość ustawy w zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • Bardzo dobra obsługi komputera oraz programów: Word, Excel, Outlook, Płatnik, programu finansowo-księgowego Progman Finanse Premium, programu kadorow-płacowego AGA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe w finansach publicznych
Co oferujemy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie. Udział w szkoleniach oraz reprezentacja Urzędu. Praca przy komputerze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do budynku po schodach, brak wind i podjazdów.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 22 marca 2021

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 75760"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
ul. 30 Stycznia 29
83-110 Tczew
godz. 7:30-15:30
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
58 531-15-33
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.03.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Tu możesz zapoznać się z Naszą Polityką Ochrony Danych oraz klauzulami informacyjnymi:

  https://piwtczew.pl/rodo/

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

Udostępnił: Patryk Malowany

Komórka organizacyjna: PIW Tczew

Wprowadzono: 12.03.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×