Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie
64-700 Czarnków ul. Kościuszki 88
print as PDF
Ogłoszenie nr 97403 / 22.04.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzi rejestr zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizację tego rejestru
 • prowadzi kontrole weryfikujące spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadza kontrole planowe oraz kontrole sprawdzające usunięcie ewentualnych nieprawidłowości
 • weryfikuje przestrzeganie limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym
 • prowadzi monitoring produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • kontroluje pochodzenie surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • prowadzi dokumentacje związaną z zadaniami oraz konieczną sprawozdawczości
 • pobiera próbki i przeprowadza badania urzędowe żywności
 • organizuje szkolenia, bieżącą pomoc i doradztwo dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących rolniczy handel detaliczny
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość procedur postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o o produktach pochodzenia zwierzęcego
 • Znajomość rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
 • Znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r.
 • Znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy z zespole
 • Umiejętność organizacji pracy
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- Praca od poniedziałku do piątku (7.00 - 15.00)

- Praca w biurze przy monitorze komputerowym

- Praca w terenie (przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego)

- Prowadzenie samochodu służbowego

- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje)

- Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu, który mieści się na parterze (brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych)

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne pozbawione odręcznego podpisu nie będą brały udziału w procesie rekrutacji.

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 10 maja 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 97403"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
501 818 867
 • Dokumenty należy złożyć do: 10.05.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO),

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie informuje, że:

  1.    Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

  a)    w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa)

  b)    w ramach zadań realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań)

  c)     w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Czarnkowie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Czarnkowie (adres siedziby: ul. Kościuszki 88, 64-700 Czarnków), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

  2.    W sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

  a)    w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,

  b)   w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu: iod@wiw.poznan.pl, tel. 61 868 47 48,

  c)    w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Czarnkowie: w.boguslawska@piw-czarnkow.pl, tel. 67 255 85 59;

  3.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i ewentualnie przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.

  5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji przez okres określony przepisami prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  6. Posiadają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

  9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie

Udostępnił: Natalia Staniszewska

Komórka organizacyjna: Zespół ds. administracyjnych

Wprowadzono: 22.04.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×