Biuro - zdjęcie 2
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35
print as PDF
Ogłoszenie nr 108726 / 20.10.2022
Dołącz do nas jako:

starszy referent

Grupy Operacyjno - Śledczej w Placówce Straży Granicznej w Ustce

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Pracodawca równych szans quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przyjmuje, ewidencjonuje, przekazuje zgodnie z dekretacją, wysyła dokumenty w celu zapewnienia terminowości i właściwego obiegu dokumentów jawnych oraz niejawnych.
 • Prowadzi i chroni depozyty w celu właściwego zabezpieczenia i zapobieżenia nieuprawnionego ujawnienia.
 • Przeprowadza kontrolę dokumentów u wykonawców oraz w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych poza kancelarią ogólną w PSG w Ustce w celu weryfikacji stanu faktycznego i właściwego prowadzenia urządzeń ewidencyjnych oraz chroni je w celu zapewnienia zapobieżenia nieuprawnionego ujawnienia.
 • Wkazuje się bieżącą znajomością aktów prawnych i przepisów dotyczących funkcjonowania kancelarii, obiegu oraz ochrony dokumentów w resorcie spraw wewnętrznych.
 • Nanosi w zastępstwie na dokumentach i urządzeniach ewidencyjnych zniesienia lub zmiany klauzul tajności w celu prawidłowego oznaczenia klauzulami tajności lub odtajnienia, oraz wykonuje w zastępstwie kopie, odpisy, wypisy oraz tłumaczenia dokumentów niejawnych na podstawie pisemnej zgody osoby, która podpisała lub zatwierdziła dokument lub bezpośredniego adresata dokumentów z zachowaniem zasad powielania dokumentów niejawnych.
 • Jako Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Zbioru prowadzi bezpośredni nadzór nad każdym prowadzonym zbiorem danych osobowych w PSG Ustka, bieżąca znajomość przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz stosowanie ich w praktyce.
 • Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w zbiorach występujących w Placówce, sprawuje nadzór nad przechowywaniem tych zbiorów.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w organach administracji na stanowisku związanym z obsługą kancelarii
 • Znajomość przepisów kancelaryjnych i ochrony informacji niejawnych
 • Obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • Umiejętność organizacji pracy biurowej, sumienność, terminowość w wykonywanej pracy
 • Czytelny charakter pisma ręcznego, właściwa obsługa interesantów
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ściśle tajne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Szkolenie z zakresu funkcjonowania kancelarii tajnej oraz obiegu informacji niejawnych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Placówki w systemie jednozmianowym, praca w pomieszczeniu, przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia teleinformatyczne, praca na piętrze, brak windy, pomieszczenia i budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1,630 – tj. 3312,10 brutto + dodatek za wysługę lat

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji o klauzuli „ ściśle tajne”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 3 listopada 2022

na adres:
80 - 563 Gdańsk, ul. Oliwska 35
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
58/524-21-84
 • Dokumenty należy złożyć do: 03.11.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html 

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Udostępnił: Aleksandra Kreft

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 20.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×