Biuro - zdjęcie 2
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35
print as PDF
Ogłoszenie nr 100709 / 14.06.2022
Dołącz do nas jako:

starszy księgowy

w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Pracodawca równych szans quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi ewidencję główną stanu wartościowo – ilościowego i obrotu MPS Morskiego Oddziału SG w systemie FORTECH. Sporządza dokumenty obrotu materiałowego, dzienników rozchodu MPS, talonów MPS, protokołów wytwórczości, zestawień dzienników i talonów MPS. Porównuje ilościowo i wycenia wykazy inwentaryzacyjne.
 • Prowadzi dokumentację pomocniczą związaną z gospodarką MPS, w tym ewidencję paliw i sprzętu MPS przy sprzęcie technicznym, ewidencję efektywności zużycia MPS, przez służbowy sprzęt transportowy, agregaty i pozostałe urządzenia techniczne oraz jednostki pływające, prowadzi rejestr dowodów materiałowych.
 • Prowadzi ewidencję materiałów i pozostałych środków trwałych MPS w systemie FORTECH, sporządza dokumentację związaną ze zmianą użytkownika, przyjęciem i likwidacją pozostałych środków trwałych.
 • Sporządza miesięczne zestawienia zużycia MPS na eksploatację sprzętu technicznego dla Morskiego Oddziału SG. Sprawdza zużycie MPS z dokumentacją Kaszubskiego i Pomorskiego Dywizjonu SG.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy na stanowisku związanym z obsługą programów gospodarki materiałowej
 • Obsługa programów związanych z gospodarką materiałową oraz MS Office/Open Office
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień i finansów publicznych oraz zagadnień związanych z obrotem materiałowym
 • Umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne komunikatywność
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce, zdolność analitycznego myślenia oraz selekcji informacji
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy na stanowisku związanym z gospodarką transportową
 • Prawo jazdy kat. B
 • Obsługa programu FORTECH
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa, budynek dwukondygnacyjny bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie, sporadyczne wyjazdy służbowe w rejon odpowiedzialności służbowej.

Dodatkowe informacje

Wynagrodzenie zasadnicze - mnożnik 1,690 – tj. 3434 zł  + dodatek za wysługę lat.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o zgodzie na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 27 czerwca 2022

na adres:
ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
58/524-21-84
 • Dokumenty należy złożyć do: 27.06.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:

  https://bip.morski.strazgraniczna.pl/s05/ochrona-danych-osobowyc/15646,Informacje-ogolne.html

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Udostępnił: Aleksandra Kreft

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 14.06.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×