Biuro - zdjęcie 2
Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku
15-370 Białystok ul. gen. Józefa Bema 100
print as PDF
Ogłoszenie nr 72896 / 08.01.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: ewidencji mienia Sekcja Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • ewidencjonuje dowody przychodowo-rozchodowe w programie komputerowym celem ustalenia stanu faktycznego ilościowo-wartościowego mienia Sekcji Techniki Specjalnej WTiZ,
 • sporządza dokumenty przychodowo-rozchodowe w systemie komputerowym w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki materiałowej,
 • prowadzi w formie książkowej oraz systemie komputerowym ewidencję mienia przydzielonego funkcjonariuszom i pracownikom Podlaskiego Oddziału SG w celu ustalenia stanu faktycznego mienia będącego na indywidualnym wyposażeniu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, sporządza dokumenty analityczno-sprawozdawcze z działalności Sekcji Techniki Specjalnej,
 • sporządza pisma służbowe oraz prowadzi ewidencję opłat abonamentowych sprzętu radiowo-telewizyjnego będącego na ewidencji Podlaskiego Oddziału SG dla potrzeb dowodowych,
 • prowadzi rejestr dowodów obrotu materiałowego w celu prawidłowej ewidencji wykonywanych dokumentów Sekcji Techniki Specjalnej,
 • prowadzi postępowania szkodowe w mieniu techniki specjalnej Podlaskiego Oddziału SG w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za powstałą szkodę oraz rozliczenia szkody,
 • porównuje ewidencję główną z ewidencją prowadzoną przez użytkowników w celu wyeliminowania błędów księgowych.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość zasad księgowości
 • otwartość
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • praca administracyjno - biurowa w systemie jednozmianowym (8 godz.);
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • praca w pomieszczeniach biurowych;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;
 • stres związany z obsługą klienta;
 • telefoniczna i osobista obsługa klienta;
 • realizacja zadań służbowych pod presją czasu;
 • w budynku brak pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz windy i podjazdu.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Życiorys lub CV
 • Podanie lub list motywacyjny opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność o ile kandydat/kandydatka je posiada.
calendar icon

Aplikuj

do 23 stycznia 2021

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 72896"
na adres:
Podlaski Oddział Straży Granicznej
ul. gen. Józefa Bema 100
15-370 Białystok
z dopiskiem "oferta pracy - inspektor, WTiZ"
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
85 7145201
 • Dokumenty należy złożyć do: 23.01.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok, tel. 85 714 50 01, faks 85 714 57 01, email: podlaski@strazgraniczna
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok, tel. 85 714 51 50, faks 85 714 57 26,
   email:podlaski@strazgraniczna
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  • Informacje o odbiorcach danych: Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370
   Białystok, tel. 85 714 50 01, faks 85 714 57 01, email:podlaski@strazgraniczna
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
  • Uprawnienia:
   - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanypowyżej                                 - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Udostępnił: Agnieszka Mróz

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 08.01.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×