Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
02-456 Warszawa ul. Czereśniowa 98
print as PDF
Ogłoszenie nr 98819 / 14.05.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: kadrowo-płacowych Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • pełna obsługa kadrowo-płacowa pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej,
 • prowadzenie spraw związanych z odbywaniem przez zatrudnionych pracowników służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
 • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnośćią dyscyplinarną członków korpusu służby cywilnej,
 • naliczanie wynagrodzeń - przygotowywanie list płac brutto oraz kontrola poprawnośći ich naliczania,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników (czas pracy, urlopy, zwolnienia lekarskie)
 • sporządzanie i przesyłanie sprawozdań i deklaracji do instytucji zewnętrznych (ZUS, US, PEFRON, GUS),
 • nadzór nad terminowośćią badań lekarskich i szkoleń wymaganych przepisami,
 • sporządzanie raportów dotyczącyh danych kadrowych i płacowych na wewnętrzne potrzeby urzędu,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe - znajomość programu Płatnik, - znajomość przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych oraz zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, - znajomość pakietu Office, - dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, - samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dwa razy w roku(Przed świętami Wielkiej Nocy i przed Bożym Narodzeniem) wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - w formie gotówkowej lub kuponów podarunkowych(np.Sodexo), istnieje możliwość otrzymania nagrody uznaniowej.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Przed wejścim do budynku - siedzibą Urzędu - zainstalowana jest winda
(platforma) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warunki lokalowe dobre. Winda osobowa i drzwi i ciągi komunikacyjne o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku. Toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawością.

Warunki pracy

Zadania wykonywane na stanowisku wiążą się z:

pracą przy komputerze przekraczjącym 4 godziny dziennie,

 

Dodatkowe informacje
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-06-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 31 maja 2022

na adres:
na adres: 02-456 Warszawa
ul. Czereśniowa 98 pokój 23
z dopiskiem "oferta pracy WAO"
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22/ 863 90 12

Więcej o pracy urzędu na stronie urzędu: https://www.maz.winb.gov.pl/
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail:lod@maz.winb.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe gromadzone w toku naboru nie będą przekazywane innym podmiotom.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Udostępnił: Paweł Szewczyk

Komórka organizacyjna: Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Wprowadzono: 14.05.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×