Biuro - zdjęcie 3 - budynek i flaga UE
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4
print as PDF
Ogłoszenie nr 114421 / 24.01.2023
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Wydziale Systemu i Kontroli w Departamencie Programów Ponadregionalnych
#administracja publiczna #rozwój regionalny
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up MFIPR - Miejsce, w którym tworzymy jutro. To TU codziennie dbamy o to, by Polska rozwijała się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi postępowania administracyjne i poza administracyjne, w tym opracowuje i opiniuje projekty decyzji i postanowień, prowadzi czynności w postępowaniu administracyjnym, udziela informacji
 • Uczestniczy we wdrażaniu programów, m.in. przygotowuje, opiniuje i aktualizuje dokumenty wdrożeniowe, prowadzi konsultacje, przygotowuje interpretacje i stanowiska Ministerstwa
 • Przygotowuje analizy, projekty umów, porozumień oraz opinii, wyjaśnień i interpretacji
 • Bierze udział w kontrolach i przygotowuje informacje pokontrolne oraz rozpatruje zastrzeżenia do projektów wystąpień pokontrolnych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w zakresie wydawania decyzji administracyjnych
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie odzyskiwania środków UE
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej w zakresie wdrażania Funduszy UE
 • Znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. B2
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Finanse i rozwój zawodowy: dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych;
 • Elastyczne formy zatrudnienia i świadczenia pracy: telepraca – w zakresie uzgodnionym z przełożonym, możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w przedziale czasowym między 7.00 a 9.00, możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy w trudnym dla nich okresie albo możliwość wcześniejszych wyjść z pracy w celu załatwienia sprawy osobistej połączone z późniejszym odpracowaniem, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem, możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem;
 • Sport i rekreacja i zdrowie: Platforma Benefit, możliwość dofinansowania kart sportowych lub zajęć sportowo-rekreacyjnych, miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy i sanitariaty, pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu, dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników, możliwość zakupu dodatkowego ubezpieczenia medycznego.
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
  Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów;
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy);
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych);
Warunki pracy
 • Liczne bezpośrednie, mailowe i telefoniczne kontakty z klientem wewnętrznym i zewnętrznym (w tym udział w czynnościach kontrolnych)
 • Zagrożenie korupcją
 • Praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu;
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu);
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy;
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca;
 • Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 22 273 82 22, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.: 22 273 73 40.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Weryfikacja ofert (czy dokumenty wpłynęły w terminie, czy załączono dyplom potwierdzający wymagane wykształcenie, czy wskazano wymagany poziom znajomości języka, czy z dokumentów wynika długość i rodzaj wymaganego doświadczenia);
 • Sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna (jeśli jest wielu kandydatów np. 10 i/lub jest wiele wymagań wiedzowych etapem selekcyjnym jest test wiedzy/próbka pracy).
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
 • Najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci przekazują/uzupełniają u rekrutera wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac
 • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 6 lutego 2023

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 114421"
na adres:
Aplikuj elektronicznie przez stronę: LINK
lub w formie papierowej na adres:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

z dopiskiem na aplikacji: 3 DPP
Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 06.02.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Przetwarzanie danych osobowych

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

  Minister zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w celu udziału w kolejnych naborach, w celach archiwizacyjnych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, c i f oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO. Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w tym przysługujących Państwu uprawnień dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa (a bezpośrednio pod adresem): https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Udostępnił: Sebastien Kalisiak

Komórka organizacyjna: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 24.01.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×