Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie
66-200 Świebodzin ul. Zachodnia 58
print as PDF
Ogłoszenie nr 102554 / 14.07.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor weterynaryjny

Do spraw: przemieszczeń zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • kontrolowanie zwierząt w miejscu pochodzenia, przeznaczonych na rynek krajowy, do handlu lub wywozu wraz z wystawieniem świadectw zdrowia,
 • kontrolowanie przesyłek zwierząt w miejscu przeznaczenia,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przy przemieszczaniu świń w strefach i po za strefami ASF,
 • kontrolowanie przesyłek zwierząt w punkcie odpoczynku, miejscu gromadzenia, skupie i punkcie przeładunkowym,
 • kontrolowanie wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych, towarzyszących podróżnym oraz zasad identyfikacji tych zwierząt wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia,
 • kontrolowanie wymagań weterynaryjnych wraz z prowadzeniem badania przed ubojowego i poubojowego przy ubojach gospodarczych,
 • kontrolowanie wymagań weterynaryjnych przy ubojach z konieczności,
 • kontrolowanie realizacji zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii, którzy zostali wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • prowadzenie kontroli w gospodarstwach w zakresie bioasekuracji,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami, w tym praca w programach TRACES NT,IRZ,VETLINK,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w ramach właściwości zespołu.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata wykonywanie podobnych zadań jak w opisie stanowiska w ramach wolnej praktyki lub staż pracy na podobnym stanowisku w zakresie zadań w Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna),
 • Prawo jazdy kat. B, umiejętność prowadzenia samochodu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

-pełne dofinansowanie do specjalizacji,

-podjęcie pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt poza godzinami pracy urzędu, po uprzednim uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,

-zatrudnienie na umowę o pracę,

-dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

-dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20%wynagrodzenia zasadniczego w zalezności od udokumentowanego stażu pracy na umowę o pracę,

-podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

• Praca w wymiarze 8 godz. od poniedziałku do piątku w siedzibie urzędu i/lub na terenie powiatu świebodzińskiego,

• Praca biurowa z użyciem komputera (powyżej 4 godz. dziennie) i innych urządzeń biurowych,

• Praca w godzinach nadliczbowych i/lub w dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu,

• Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu,

• Bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, miejsce pracy na piętrze w budynku jednopiętrowym, brak windy,

• Wyjazdy służbowe, szkolenia,

• Prowadzenie samochodu służbowego.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
calendar icon

Aplikuj

do 31 lipca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 102554"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie
ul. Zachodnia 58
66-200 Świebodzin

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
68 38 225 54
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.07.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie, tel. 68/3822554, adres e-mail: swiebodzin.piw@wet.zgora.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Rafał Guzik, adres e-mail: abi@vp.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: nie dotyczy
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świebodzinie

Udostępnił: Ewa Bekisz

Komórka organizacyjna: PIW w Świebodzinie

Wprowadzono: 14.07.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×