Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 73
print as PDF
Ogłoszenie nr 90808 / 14.01.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor nadzoru budowlanego

Do spraw: budownictwa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Tryb.
#budownictwo

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy należeć będzie działalność inspekcyjno-kontrolna w sprawach określonych w art. 81, 83 ust.1 ustawy Prawo budowlane.
 • Przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie wykształcenie min. średnie w zakresie budownictwa ( kierunkowe ), pokrewne architektura, instalacje sanitarne - uprawnienia budowlane.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata wykształcenie: średnie • wykształcenie: średnie budowlane lub wyższe,uprawnienia budowlane doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia doświadczenia w administracji państwowej lub samorząd
 • wykształcenie: średnie • wykształcenie: średnie budowlane lub wyższe,uprawnienia budowlane doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia doświadczenia w administracji państwowej lub samorządowej (w szczególności w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno - budowlanej)
 • Wykształcenie średnie lub wyższe budowlane, uprawnienia budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca na terenie urzędu- przygotowanie projektów postanowień, decyzji i pism, jak również częściowo praca poza siedzibą urzędu- kontrole budów i obiektów budowlanych. W ramach czynności kontrolnych konieczność przemieszczania się na terenie powiatu, kontrole obiektów i budów, prace administracyjne na terenie urzędu - kontakt z petentami- wskazane predyspozycje pozwalające radzić się z możliwymi sporadycznie sytuacjami stresowymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Komputer oraz urządzenia biurowe,narzędzia pomiarowe, wyjazdy na kontrole terenowe, samochód na wyposażeniu inspektoratu. Praca w pomieszczeniach na parterze budynku, brak dostosowania budynku i toalet dla osób niepełnosprawnych ( 2 stopnie, brak windy).

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

Dodatkowe kontaktowe: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 73, tel. (44) 7421234, e-mail: pinb.m.piotrkow@poczta.onet.pl.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-03-15
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Ksreokopie powtwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych.
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • kserokopia prawa jazdy
calendar icon

Aplikuj

do 28 lutego 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 90808"
na adres:
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 73
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
447421234
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Piotrkowa Tryb. Nr tel. 44 7421234 adres e-mail: pinb.m.piotrkow@poczta.onet.pl
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Tomasz Więckowski - Inspektor Ochrony Danych Numer telefonu (+48) 693-337-954 adres e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Piotrkowa Tryb.
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Udostępnił: Waldemar Gumienny

Komórka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wprowadzono: 14.01.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×