Biuro - zdjęcie 2
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
71-637 Szczecin ul. Teofila Firlika 9/14
print as PDF
Ogłoszenie nr 127157 / 15.09.2023
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: kancelaryjnych i archiwum zakładowego w Wydziale Organizacji i Nadzoru
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi sprawy dotyczące instrukcji kancelaryjnej w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów. Rejestruje i rozdziela pisma, przyjmuje pocztę w systemie tradycyjnym oraz w Elektronicznym systemie Zarządzania Dokumentacją. Realizuje zadania związane z działaniem platformy EPUAP dla KW PSP.
 • Prowadzi archiwum zakładowe i wykonuje archiwizację dokumentów w celu właściwego gromadzenia dokumentów. Koordynuje procesy archiwizacji dokumentów w KW PSP. Prowadzi sprawozdawczość z zakresu archiwum w celu prawidłowej realizacji zadań archiwizacji dokumentów.
 • Prowadzi kontrolę KP(M) PSP w celu oceny działalności komendantów powiatowych (miejskich) PSP w zakresie archiwizacji dokumentów i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • Obsługuje odprawy, narady, spotkania celem zapewnienia właściwego funkcjonowania komendy. Udziela informacji interesantom w zakresie swoich kompetencji w celu skierowania ich do właściwego pracownika.
 • Udziela fachowej pomocy pracownikom w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w celu prawidłowej realizacji niniejszych zadań. Nadzoruje procesy przekazywania materiałów do archiwum oraz szkoli pracowników w tym zakresie. Wnioskuje do KG PSP o pozwolenie na brakowanie dokumentów i przeprowadza proces brakowania, a także wybiera i nadzoruje sposoby fizycznego zniszczenia wybrakowanych akt.
 • Prowadzi nadzór nad realizacją zadań związanych ze sprawozdawczością dotyczącą działalności archiwalnej komendantów powiatowych (miejskich) PSP woj. zachodniopomorskiego. Analizuje sprawozdania z KP/M PSP, na bieżąco monitoruje procesy brakowania w podległych jednostkach.
 • Prowadzi szkolenia z zakresu instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
 • Obsługuje urządzenia będące na wyposażeniu kancelarii i sekretariatu.
 • Prowadzi w zastępstwie sekretariat Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji lub 0,5 roku na podobnym stanowisku
 • Odpowiedzialność i wysoka motywacja do rzetelnego wykonywania powierzonych zadań,
 • Odporność na stres i dobra organizacja pracy,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Kurs kancelaryjno - archiwiwalny,
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • Prawo jazdy kat. B.
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Prac

Praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki. Możliwość wyjazdów służbowych.

Pomieszczenia ciepłe, jasne (oświetlenie naturalne i sztuczne), praca przy komputerze,
w budynku zainstalowana jest winda, korytarze szerokie, drzwi odpowiedniej szerokości. Praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kserokopie dokumentów potwierdzjacych znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 oraz ukończenie kursu kancelaryjno - archiwalnego.
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
calendar icon

Aplikuj

do 28 września 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Firlika 9/14
71-637 Szczecin

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
91-48-08-870, 91-48-08-872 lub 91-48-08-830.
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.09.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (71-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14, tel. 91 4808801, fax. 91 4808802, e-mail: sekretariat@szczecin.kwpsp.gov.pl).

  Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych - 71-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14, tel. 91 4808809, fax. 91 4808802 e-mail: iod@szczecin.kwpsp.gov.pl).

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

  Informacje o odbiorcach danych: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

  w Szczecinie, ul. Firlika 9/14, 71 - 637 Szczecin, Tel. 914808801

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

  Uprawnienia:

  - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Udostępnił: Elżbieta Plucińska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr

Wprowadzono: 15.09.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×