Biuro - zdjęcie 2
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35
print as PDF
Ogłoszenie nr 91151 / 18.01.2022
Dołącz do nas jako:

starszy księgowy

Do spraw: księgowości materiałowej w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Pracodawca równych szans quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Sporządza dowody materiałowe, w celu umożliwienia wydania lub przyjęcia rzeczowych aktywów majątku z lub do magazynów STM.
 • Księguje dowody materiałowe w urządzeniach ewidencyjnych, karty materiałowe itp. W celu zaktualizowania stanów faktycznych rzeczowych aktywów majątku w magazynach STM i będących w użytkowaniu.
 • Prowadzi podstawowe i pomocnicze urządzenia ewidencyjne, w celu określenia stanów faktycznych rzeczowych aktywów majątku w magazynach STM i komórkach zaopatrywanych.
 • Uzgadnia ewidencję księgową z ewidencją główną WTM MOSG, ewidencją magazynową oraz ewidencją komórek zaopatrywanych, w celu porównania stanów ewidencyjnych z faktyczną ilością rzeczowych aktywów majątku.
 • Opisuje otrzymane rachunki i faktury oraz sporządza protokoły przyjęcia, w celu zaprzychodowania zakupionego sprzętu i materiałów do magazynów STM.
 • Wykonuje pisma i sprawozdania, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów, wytycznych i poleceń przełożonych.
 • Na podstawie urządzeń ewidencyjnych dokonuje wyceny rzeczowych aktywów majątku na arkuszach spisu z natury, w celu określenia wartości inwentaryzowanego mienia.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Znajomość zasad księgowania oraz obsługi edytorów tekstu
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie prowadzenia księgowości materiałowej
 • Znajomość przepisów materiałowych w SG
 • Znajomość nazewnictwa technicznego z zakresu techniki okrętowej i specjalnej (sprzęt i urządzenia)
 • Obsługa podstawowego sprzętu biurowego
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca biurowa przy wykorzystaniu dokumentacji oraz sprzętu komputerowego. Praca w biurze i obsługa urządzeń biurowych, monitor ekranowy powyżej 4 godzin dziennie, budynek piętrowy nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

W związku z  powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,482 – tj. 3011,36 zł. + dodatek za wysługę lat.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o zgodzie na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 4 lutego 2022

na adres:
ul. Oliwska 35, Gdańsk
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.02.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Udostępnił: Aleksandra Kreft

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 18.01.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×