Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo Łuczańska 1
print as PDF
Ogłoszenie nr 79408 / 09.06.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: ds. pasz i utylizacji w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Łuczańska 1, 11-600 Węgorzewo
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
 • realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz
 • raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz
 • nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005
 • nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach
 • nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005
 • nadzór nad obrotem paszami,
 • nadzór nad obrotem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • nadzór nad transportem pasz,
 • aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz,
 • nadzór nad wytwórniami pasz,
 • nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009,
 • nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z art. 18 rozporządzenia 1069/2009
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Biegła umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
Co oferujemy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu węgorzewskiego, • Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje), • Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, brak podjazdu, • Narzędzia i materiały pracy – samochód służbowy, sprzęt biurowy: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe informacje

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty prosi się o zgłaszanie tego faktu przed upływem 3- miesięcznego terminu zniszczenia dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: /87/ 427-58-81.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej)
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 21 czerwca 2021

na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Łuczańska 1
11-600 Węgorzewo
 • Dokumenty należy złożyć do: 21.06.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat/kandydatka przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez
  podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
  *Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych
  osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie. Siedziba Powiatowego
  Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Łuczańska 1, 11-
  600 Węgorzewo.
  *Inspektor Ochrony Danych Osobowych i możliwe formy kontaktu: iod@justpok.pl
  *Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie
  cywilnej
  *Informacje o odbiorcach danych: W związku z przetwarzaniem danych w celach
  wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym
  odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: a. uprawnione
  organy publiczne, b. podmioty dostarczające korespondencję, c. podmioty
  wykonujące usługi brakowania dokumentacji, d. podmioty świadczące usługi
  informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
  *Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na
  stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których
  dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
  w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego
  stanowiska)
  *Uprawnienia:
  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można
  przesłać na adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, podany
  powyżej;
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  *Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast.
  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  *Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji; nie będą też profowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie

Udostępnił: Jadwiga Zakrzewska

Komórka organizacyjna: księgowość

Wprowadzono: 09.06.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×