Zboże - zdjęcie kłosów żyta
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Sienkiewicza 13
print as PDF
Ogłoszenie nr 73121 / 13.01.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • kontroluje przestrzegania warunków weterynaryjnych w zakładach produkujących środki spożywcze zwierzęcego pochodzenia na terenie powiatu ostródzkiego
 • prowadzi nadzór weterynaryjny nad ubojem zwierząt rzeźnych i mięsa w tym badanie przedubojowe, poubojowe, ocena mięsa oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uśmiercania w rzeźni drobiu
 • certyfikuje wysyłki do krajów trzecich z nadzorowanych zakładów
 • sporządza wymaganą sprawozdawczość w zakresie działalności zespołu
 • pobiera próbki do badań urzędowych z nadzoru
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie ustawy o produktach zwierzęcego pochodzenia, ustawy o służbie cywilnej i przepisów KPA
 • Posiadania prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego Ms Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Znajomość europejskiego języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • Szkolenia, kursy lub specjalizacja z zakresu bezpieczeństwa żywności
Co oferujemy

Pracownikom oferujemy:

1. stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy,

2. zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony

3. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

4. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)

5. pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki, zapomogi)

6. możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

7. podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe)

Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

1. praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie oraz na terenie powiatu ostródzkiego, w tym w miarę potrzeby w ubojni zwierząt rzeźnych

2. praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15

3. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

4. bariery architektoniczne  dla niepełnosprawnych (budynek PIW trzypiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych)

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

Rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-02-15
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa wykonywania zawodu na terytorium RP
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdem kat. B
 • Oswaidczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończenia kursów, szkoleń bądź specjalizacji z zakresu bezpieczeństwa żywności
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości europejskiego języka obcego w stopniu komunikatywnym
calendar icon

Aplikuj

do 5 lutego 2021

na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Sienkiewicza 13
14-100 Ostróda

z dopiskiem ,,Oferta pracy w służbie cywilnej"
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(89) 646 59 73
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.02.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  1) Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda tel. (89) 646 59 73

  2) Kontakt do inspektora ochrony danych: Kamil Sapeta e-mail: kontakt@danebezpieczne.pl

  3) Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

  4) Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda

  5) Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

  6) Uprawnienia:

  1.  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2.  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4.  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

  5.  prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  6.  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  7) Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  8) Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  9) Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane .

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie

Udostępnił: Marta Piwowarczyk

Komórka organizacyjna: kadry

Wprowadzono: 13.01.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×