Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich
26-200 Końskie Ul. Kielecka 5
print as PDF
Ogłoszenie nr 113458 / 06.01.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Wykonuje czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzi dochodzenia epizootyczne
 • Organizuje i prowadzi nadzór nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt
 • Kontroluje prawidłowość wykonywania czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej
 • Pobiera próbki do badań
 • Kontroluje nadzorowane podmioty
 • Prowadzi obowiązującą dokumentację i sprawozdawczość
 • Tworzy i aktualizuje plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
 • Staż pracy co najmniej 3 lata Inspekcja Weterynaryjna - stanowisko o podobnym zakresie zadań
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość prawa weterynaryjnego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku MS Windows w tym pakiet MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Umiejętność interpretacji i stosowania prawa weterynaryjnego, KPA
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Samodzielność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność
 • Otwartość na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Co oferujemy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 

 

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
- praca w siedzibie urzędu (praca przy komputerze)
- praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)
- kontakt ze zwierzętami
- narażenie na czynniki biologiczne i choroby zakaźne zwierząt
- warunki atmosferyczne
- narzędzia pracy - komputer, urządzenia biurowe
- duży dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi
- budynek piętrowy bez windy nie dostosowany do osób niepełnosprawnych

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, a w przypadku zatrudnienia - na potrzeby zatrudnienia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 31 stycznia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 113458"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich,
ul. Kielecka 5, 26-200 Końskie
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
041/372-31-85
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.01.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

  1) współadministratorem danych osobowych:

  a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),

  b) w ramach zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach (adres siedziby: ul. Ściegiennego 205, 25--116 Kielce, email: kielce.wiw@wetgiw.gov.pl, tel: 41 362 14 39),

  c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich, który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

  2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

  a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,

  b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach: iod@wiw.kielce.pl, tel. 41 362 14 39

  c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich: iod@piwet.konskie.pl  tel. 41 372 31 85

  3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów i wykazów na podstawie obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych;

  4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym  i  archiwach;

  5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

  6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

  7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

  8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

  9)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich

Udostępnił: Joanna Kania

Komórka organizacyjna: Zespół ds. administracyjnych

Wprowadzono: 06.01.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×