Biuro - zdjęcie 2
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35
print as PDF
Ogłoszenie nr 77890 / 06.05.2021
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: kadrowych w Wydziale Kadr i Szkolenia
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przygotowuje i weryfikuje wnioski do opracowania rozkazów personalnych oraz sporządza rozkazy w sprawach: przyjęcia do służby, mianowania na stanowisko, przeniesienia, powierzania obowiązków, delegowania, przeniesienia do dyspozycji oraz sporządza wnioski o mianowaniu na kolejne stopnie SG w celu realizacji decyzji kadrowych przełożonych i przekazania ich komórkom wypłacającym świadczenia finansowe.
 • Zalicza okresy zatrudnienia przed przyjęciem do służby w SG, wprowadza dane do systemu kadrowego i ustala uprawnienia funkcjonariuszy do nagród jubileuszowych i wysługi lat, sporządzając stosowane rozkazy personalne w celu przekazania ich komórkom wypłacającym świadczenia finansowe.
 • Opracowuje rozkazy personalne w sprawie zwolnienia ze służby oraz związane z tym dokumenty, ustala uprawnienia do odprawy w celu przekazania ich komórkom wypłacającym świadczenia finansowe, przygotowuje i opracowuje stosowną dokumentację emerytalno – rentową w celu przekazania do zakładu emerytalno – rentowego.
 • Opracowuje rozkazy personalne w dokumentach kadrowych (teczki akt osobowych, karty ewidencyjne, obsady etatowe, rejestry alfabetyczne) w celu aktualizacji danych.
 • Zakłada i prowadzi karty ewidencyjne, teczki akt osobowych do których włącza stosowne dokumenty w celu przechowywania.
 • Wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu funkcjonariuszy, ustala staż służby i pracy do wysługi emerytalnej w celu przekazania zainteresowanym funkcjonariuszom.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 5 miesięcy w administracji lub min. 1 rok pracy w kadrach
 • Znajomość ustawy o Straży Granicznej i aktów wykonawczych do ustawy dotyczących spraw kadrowych funkcjonariuszy
 • Rozwiązywanie problemów, stosowanie przepisów prawa w praktyce, umiejętność analitycznego myślenia
 • Obsługa programu MS Office
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w kadrach administracji publicznej
 • Przeszkolenie z obsługi programu kadrowego
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, budynek IV piętrowy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Dodatkowe informacje

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Wynagrodzenie zasadnicze - wg mnożnika 1,579– tj. 3208,46 zł. + dodatek za wysługę lat.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenie o zgodzie na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ''tajne"
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 21 maja 2021

na adres:
ul. Oliwska 35, 80 - 563 Gdańsk
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
58/524-21-84
 • Dokumenty należy złożyć do: 21.05.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Udostępnił: Aleksandra Kreft

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 06.05.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×