Gdańsk - panorama
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 27
print as PDF
Ogłoszenie nr 82185 / 30.07.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor

w Wydziale Kryminalnym
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przyjmuje, wysyła i ewidencjonuje korespondencję przychodząca i wychodzącą z Wydziału Kryminalnego
 • Prowadzi książki doręczeń, dzienniki podawcze, skorowidzy i inne rejestry pomocnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Wykonuje czynności kancelaryjne w systemie informatycznym SIDAS
 • Archiwizuje dokumentację Wydziału, jest odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji oraz brakowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzi ewidencję urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji pracowników i funkcjonariuszy Wydziału, sporządza listy obecności oraz zestawienia zwolnień lekarskich
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji lub 6 m-cy w pracy kancelaryjno-biurowej
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur
 • Komunikatywność, samodzielność, organizacja pracy własnej
 • Umiejętność obsługi programów Pakiet Office
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 • Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
 • Naturalne i sztuczne oświetlenie
 • Bariery architektoniczne - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Przed wzięciem udziału w konkursie należy zapoznać się z informacjami na temat rekrutacji w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku:
  http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/cywilne/31909,Rekrutacja-do-korpusu-sluzby-cywilnej.html
 • Zatrudnienie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych (od 1 do 3 miesięcy)
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Preselekcja ofert
 • Test wiedzy (w przypadku dużej ilości zgłoszeń)
 • Rozmowa kwalifikacyjna
Pracę możesz rozpocząć od: 2021-09-01
Przewidywany czas zastępstwa do: 2022-08-15
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV, list motywacyjny podpisany odręcznie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do procedury rekrutacji
 • Wzór oświadczenia można pobrać ze strony: http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/cywilne/wzory-oswiadczen/12825,Oswiadczenie-o-nieskazaniu-i-korzystaniu-z-pr aw-publicznych-wzor.html
calendar icon

Aplikuj

do 13 sierpnia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 82185"
na adres:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 27
80-803 Gdańsk
Wydział Kadr
lub złożyć osobiście w recepcji KMP w Gdańsku
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 741 6369
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 13.08.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/rodo/28295,RODO.html

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Udostępnił: Aneta Bartłomiejczyk

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Doskonalenia Zawodowego

Wprowadzono: 30.07.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×