Biuro - zdjęcie 18 - kołonotatnik
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35
print as PDF
Ogłoszenie nr 71156 / 16.11.2020
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: ratownictwa w Sekcji Techniki Okrętowej i Inżynieryjno - Portowej w Wydziale Techniki Morskiej

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi papierową i elektroniczną ewidencję rzeczowych składników majątku w zakresie sprzętu ratunkowego, p.poż i nawigacyjnego, w celu prawidłowej realizacji zadań Wydziału Techniki Morskiej MOSG zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz terminów legalizacji sprzętu ratunkowego, p.poż i nawigacyjnego znajdującego się na jednostkach pływających MOSG, oraz planuje roczne potrzeby w tym zakresie, w celu prawidłowej realizacji wymagań określonych stosownymi przepisami.
 • Utrzymuje kontakty oraz bierze udział w szkoleniach i pracach komisji organizowanych przez instytucje i podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za bezpieczeństwo na morzu w celu bieżącego dokonywania zmian stanu prawnego w zakresie bezpieczeństwa na morzu.
 • Organizuje legalizację i atestację sprzętu ratunkowego, p.poż i nawigacyjnego znajdującego się na jednostkach pływających MOSG, oraz organizuje zakup ww. sprzętu w celu doposażenia jednostek pływających zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Bierze udział w weryfikacji sprzętu ratunkowego, p.poż i nawigacyjnego przed zleceniem jego atestacji, w celu określenia potrzeb i kosztów atestacji, legalizacji na jednostkach pływających.
 • Organizuje i bierze udział w komisjach do oceny stanu technicznego rzeczowych składników majątku oraz przygotowuje wykazy sprzętu zużytego lub niezbędnego w MOSG w zakresie sprzętu ratunkowego, p.poż. i nawigacyjnego w celu określenia możliwości ich dalszej eksploatacji.
 • Wydaje, prowadzi ewidencję i rozliczanie książek kontroli lekkich środków pływających oraz przygotowuje protokoły szkód, prowadzi ewidencję i archiwizację szkód będących w merytorycznym zainteresowaniu Wydziału Techniki Morskiej, w celu możliwości nadzoru przez przełożonych nad optymalnym wykorzystaniem jednostek pływających i sprzętu.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe w administracji lub pracy biurowej.
 • Znajomość przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Łatwość w komunikacji, umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe kierunkowe
 • Znajomość specyfiki sprzętu na jednostkach pływających, związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa załóg.
 • Doświadczenie związane z eksploatacją jednostek pływających.
 • Obsługa programu komputerowego Fortech ŚT i innych programów wdrażanych w MOSG.
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie podstawowym.
 • Obsługa programów komputerowych.
 • Prawo jazdy kat. B.
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, budynek IV piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

Dodatkowe informacje

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Inne informacje: wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnik 1,481 – tj. 3009,33 zł. + dodatek za wysługę lat.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 30 listopada 2020

na adres:
80 - 563 Gdańsk, ul. Oliwska 35
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
58/524-21-84
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie MorskiegoOddziału Straży Granicznej pod adresem: https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/odo/rodo/28715,RODO.html

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Udostępnił: Aleksandra Kreft

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 16.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×