Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg Ul. Konfederacji Dzikowskiej 20
print as PDF
Ogłoszenie nr 72230 / 12.12.2020
Dołącz do nas jako:

referent

Do spraw: administracyjnych w zespole do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzenie Sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnobrzegu (obsługa kancelaryjna, administracyjna Inspektoratu: przyjmowanie, wysyłanie, rejestrowanie korespondencji, obsługa poczty elektronicznej oraz ePUAP)
 • zapewnienie zaopatrzenia Inspektoratu w materiały biurowe i druki
 • prowadzenie gospodarki magazynowej - rozliczanie zużytych materiałów oraz uzgadnianie stanów magazynowych, rozliczanie zużytych materiałów na jednostki chorobowe
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji ilościowo – wartościowej oraz ilościowej majątku PIW
 • prowadzenie zakładowej składnicy akt/archiwum zakładowego
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, okresowych badań lekarskich, czasu pracy, szkoleń pracowników, list obecności
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków
 • prowadzenie i rozliczanie kart drogowych, rozliczanie wartościowe i ilościowe zużytego paliwa w podziale na jednostki chorobowe
 • prowadzenie rozliczeń mandatów karnych
 • prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych pracowników
 • ewidencja, sprawdzanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania
 • przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątku
 • obsługa zamówień publicznych
 • zastępstwo Głównego Księgowego
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe kierunek administracja
 • Staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem sekretariatu, co najmniej 1 rok pracy w JSP
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów administracyjno – finansowych (VULCAN), systemu TREZOR, bankowości elektroniczna NBP
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, budżetu zadaniowego, znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • wysoka kultura osobista
 • odpowiedzialność
 • komunikatywność
 • dobra organizacja pracy
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

 Budynek dwukondygnacyjny, bez windy. Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, - Praca siedząca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, telefon, skaner), - Wyjazdy służbowe (szkolenia)

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 22 grudnia 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 72230"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu
ul. Konfederacji Dzikowskiej 20
39-400 Tarnobrzeg
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
015 822-27-52
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.12.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu

Udostępnił: Małgorzata Kostrzewa

Komórka organizacyjna: Zespół ds. finansowo-księgowych

Wprowadzono: 12.12.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×