Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie
37-600 Lubaczów ul. Mazury 3
print as PDF
Ogłoszenie nr 109988 / 08.11.2022
Dołącz do nas jako:

referent

Do spraw: technicznych w zespole ds.administracyjnych

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Koordynuje i nadzoruje przebieg przeglądow oraz prac serwisowych w budynkach PIW.
 • Zapewnia obsługę techniczną budynków.
 • Realizuje przeglady oraz nadzoruje prace serwisowe samochodów służbowych PIW.
 • Prowadzi dokumentację ekploatacji urządzeń.
 • Nadzoruje firmy zewnętrzne realizujace prace na terenie PIW.
 • Odczytuje licznik mediów do potrzeb rozliczeń.
 • Realizuje prace będące w zakresie funkcjonowania działu zgodnie z pleceniami kierownika działu, jak równiez PLW.
 • Dba o utrzymanie ładu i porządku w budynku, pomieszczeniach garażowych i terenie należącym do PIW Lubaczów.
 • Kieruje samochodem służbowym.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe zarządzanie i marketing
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca w godzinach 7.30 - 15.30.

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu.

Praca przed komputerem powyżej 4 godzin.

Prowadzenie samochodów służbowych.

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 18 listopada 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 109988"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie
ul. Mazury 3
37-600 Lubaczów
Sekretariat
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
16 632 91 10 lub 694-455-764
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.11.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie, ul. Mazury 3, 37-600 Lubaczów,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy: justyna@ciechanowski.net.pl, listownie na adres: ul. Mazury 3, 37-600 Lubaczów, kontakt osobisty w siedzibie: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie, ul. Mazury 3, 37-600 Lubaczów

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lubaczowie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia procedury rekrutacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
  w Lubaczowie ( z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Powiatowy Lekarz Weterynarii ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.)

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować nie brakiem możliwości rozpatrzenia oferty aplikacyjnej,

  8) Pani/Pana dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane, 

  9) Pani/ Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.          

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubaczowie

Udostępnił: Maria Wingert

Komórka organizacyjna: sekretarz PIW Lubaczów

Wprowadzono: 08.11.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×