Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
45-836 Opole ul. Wrocławska 170 A
print as PDF
Ogłoszenie nr 91195 / 19.01.2022
Dołącz do nas jako:

referent

Do spraw: administracyjnych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej - Punkt przyjęcia prób
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przyjmowanie próbek do badań.
 • Przegląd oraz tworzenie zleceń i umów.
 • Wystawianie faktur i pobieranie opłat za badania laboratoryjne zgodnie z istniejącymi procedurami i systemem zarządzania jakością w celu uzyskania wyników badań niezbędnych dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego.
 • Kontrola dostępu do laboratorium.
 • Przyjmowanie i zabezpieczanie próbek monitoringowych wysyłanych do laboratoriów zewnętrznych
 • Obsługa terminala płatniczego i kasy fiskalnej.
 • Wstępna ocena próbek do badań.
 • Przyjmowanie przesyłek zewnętrznych i dostaw towarów.
 • Wydawanie wyników klientom wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Archiwizacja dokumentów.
 • Utrzymywanie w czystości stanowiska pracy i sprzętów.
 • Realizacja postanowień wynikających z Systemu Zarządzania Jakością
 • Sprawdzanie przyjętych dostaw.
 • Obsługa sekretariatu ZHW.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Mile widziana znajomość programu Word i Excel czy księgowego programu Progman.
 • Mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Wysiłek fizyczny.

Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Możliwość kontaktu z materiałem zakaźnym.

Zagrożenie korupcją.

Narzędzia i materiały pracy: komputer,

Lokalizacja miejsca pracy -parter

Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu
będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

rozmowa kwalifikacyjna

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 29 stycznia 2022

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
775417198, 775417209
 • Dokumenty należy złożyć do: 29.01.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 zdnia27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i wsprawieswobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdykandydat przystępujący donaboru podaje swoje dane dobrowolnie.
  Bez podania wymaganych danych osobowychniebędzie możliwy udział w naborze.
  Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Panadanych osobowych
  jestOpolskiWojewódzki Lekarz Weterynarii, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii wOpolu, ul.Wrocławska
  170,45-836 Opole, kontakt: 77- 5417200

  Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@wiw.opole.pl
  Cel przetwarzania danych:przeprowadzenie naboruna stanowisko pracy w służbie cywilnej
  Informacje o odbiorcach danych:Nie będą przekazywane.
  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w
  służbiecywilnej(zuwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru
  kolejnegowyłonionegokandydata,w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
  Uprawnienia: o prawożądania odadministratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lubograniczenia
  przetwarzania, wniesieniasprzeciwuwobec przetwarzania tych danych, a także prawo doprzeniesienia danych; żądanie w tej
  sprawie można przesłaćna adreskontaktowy administratora danych, podanypowyżej o prawo do wniesienia skargi do organu
  nadzorczego.
  Podanieinnychdanych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda naprzetwarzanie
  danychosobowych.
  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażonąmożna odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli
  podanedane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o którychmowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będziewyraźna
  zgodana ich przetwarzanie, która może zostać odwołanaw dowolnym czasie.
  Podstawa prawna przetwarzaniadanych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21listopada2008 r. o
  służbie cywilnej w zw. z art . 6 ust . 1lit .c RODO.

Wytworzył/odpowiada: Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Udostępnił: Aleksandra Toposzkiewicz

Komórka organizacyjna: Zespół ds. administracyjnych

Wprowadzono: 19.01.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×