Biuro - zdjęcie 2
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
45-836 Opole ul. Wrocławska 170 A
print as PDF
Ogłoszenie nr 100942 / 18.06.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Koordynowanie działaniami powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie dobrostanu zwierząt uwzględniając warunki bytowania zwierząt w miejscach hodowli, chowu, w miejscach czasowego ich gromadzenia, w miejscach ich wykorzystywania.
 • Koordynowanie działaniami powiatowych lekarzy weterynarii z kontroli w zakresie wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt, zdrowia zwierząt oraz dobrostanu.
 • Prowadzenie sprawy dot. oznakowywania lub identyfikacji oraz rejestracji zwierząt w zakresie dotyczącym zadań nadzoru weterynaryjnego.
 • Koordynowanie monitoringu chorób zakaźnych zwierząt i prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt w województwie opolskim.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt.
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.
 • Aktualizacja wymaganych planów gotowości dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w celu prowadzenia ich skutecznego zwalczania
 • Merytoryczna kontrola Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie prowadzonego przez nich nadzoru w ww. sprawach.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego ds. Zdrowia i ochrony zwierząt.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu: służby cywilnej, Inspekcji Weterynaryjnej, KPA, wymagań weterynaryjnych wspólnotowych i krajowych dot. zdrowia i ochrony zwierząt.
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Prawo jazdy kat. B
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • staż pracy w Inspecji Weterynaryjnej
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Jednozmianowy czas pracy,
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy: komputer,

Lokalizacja miejsca pracy -II piętro

Wyjazdy służbowe związane ze szkoleniami i kontrolami jednostek podległych i nadzorowanych

Praca w terenie

Zagrożenie korupcją

Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-07-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 28 czerwca 2022

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
775417209.775417226
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.06.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 zdnia27 
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i wsprawieswobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdykandydat przystępujący donaboru podaje swoje dane dobrowolnie.
  Bez podania wymaganych danych osobowychniebędzie możliwy udział w naborze.
  Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Panadanych osobowych jest Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu, ul.Wrocławska 170,45-836 Opole, kontakt: 77- 5417200
  Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@wiw.opole.pl


  Cel przetwarzania danych:przeprowadzenie naboruna stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Informacje o odbiorcach danych:Nie będą przekazywane.
  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
  Uprawnienia: o prawożądania odadministratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo doprzeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgodana ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Podstawa prawna przetwarzaniadanych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art . 6 ust . 1lit .c RODO.

Wytworzył/odpowiada: Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Udostępnił: Aleksandra Toposzkiewicz

Komórka organizacyjna: Zespół ds. administracyjnych

Wprowadzono: 18.06.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×