Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku
46-200 Kluczbork ul.Jagiellońska 3
print as PDF
Ogłoszenie nr 87371 / 15.12.2021
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
#działalność inspekcyjna #nadzór sanitarny #weterynaria

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Wykonuje zadania w zakresie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków - HPAI oraz afrykańskiego pomoru świń -ASF, w tym prewencji (bioasekuracji), wykrywania, monitorowania, prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości.
 • Wykonuje zadania w zakresie wykrywania, monitorowania, zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych oraz prowadzi wymaganą w tym zakresie dokumentację i sprawozdawczość
 • Kontroluje wymagania weterynaryjne przy podejmowaniu i prowadzeniu działalości nadzorowanej przez podmioty, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
 • W ramch zastępstwa prowadzi kontrolę dobrostanu gospodarstw, IRZ oraz CC. Prowdzi dokumentację oraz sprawozdawczość z tym zwiazaną.
 • Przygotowuje dokumentację w sprawach przyznawania i wypłacania odszkodowań zwierzęta padłe oraz zabite z urzędu.
 • Prowadzi nadzór nad wysyłką zwierząt do miejsc gromadzenia oraz przemieszczaniem zwierząt towarzyszących.
 • Przygotowuje dokumentację dokumentację dotyczącą stosowania sankcji karnych wynikających z realizacji przepisów.
 • Współpracuje z Inspekcją Sanitarną, ARMiR, Policją oraz samorządami w zakresie posiadanych kompetencji
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, rolnicze, biologiczne
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Posiadanie prawa jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

Lokalizacja stanowiska na parterze budynku

Brak windy i podjazdu, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Praca w terenie - przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu, wyjazdy słuzbowe (szkolenia, narady, konferencje)

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-03-01
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 31 grudnia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 87371"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku
ul.Jagiellońska 3
46-200 Kluczbork
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
77 4182700
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.12.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku lek.wet.Rafał Gnot tel.691491917
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku lek.wet.Katarzyna Lech tel.691480135
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Biuro Usług Komputerowych "ALFA" Andrzej Witych 46-200 Kluczbork ul.Sybiraków 6 tel.606626149
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku

Udostępnił: Lilia Krawczyk

Komórka organizacyjna: Sekretariat

Wprowadzono: 15.12.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×