Biuro - zdjęcie 18 - kołonotatnik
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
50-010 Wrocław ul. Podwale 62
print as PDF
Ogłoszenie nr 71154 / 14.11.2020
Dołącz do nas jako:

inspektor nadzoru nad żeglugą

Pion Terenowego Nadzoru na Żeglugą Śródlądową i Drogami Wodnymi
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • zajmuje się nadzorem nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, m.in. przeprowadza inspekcje statków, kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w portach, przystaniach i zimowiskach;
 • zajmuje się weryfikacją ustalonej głębokości tranzytowej na szlakach żeglownych, kontrolą oznakowania szlaku żeglownego;
 • przeprowadza postępowania w sprawach wypadków żeglugowych;
 • przeprowadza inspekcje imprez na wodzie oraz prac podwodnych;
 • prowadzi własne sprawy dotyczące postępowania w sprawach wykroczeń, w tym mandatowego;
 • wydaje zezwolenia na imprezy na wodzie;
 • prowadzi sprawy administracyjne , m.in.: dotyczące wydawania zaleceń i dyspozycji doraźnych w zakresie porządku i bezpieczeństwa żeglugi, przygotowywania decyzji administracyjnych dotyczących bezpieczeństwa żeglugi.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Patent oficera w żegludze śródlądowej;
 • Znajomość Ustawy o żegludze śródlądowej oraz jej aktów wykonawczych;
 • Znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych;
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i jej aktów wykonawczych;
 • Umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna) i innych urządzeń biurowych;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego;
 • Uprawnienia do obsługi urządzeń UKF w żegludze śródlądowej;
 • Prawo jazdy kat. B+E;
 • Dyspozycyjność, kultura osobista, odporność na stres;
 • Dokładność, rzetelność, sumienność;
 • Umiejętność pracy w zespole.
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca w terenie:

praca przy prowadzeniu i obsłudze łodzi inspekcyjnych i samochodów służbowych, wyjazdy służbowe, inspekcje statków żeglugi śródlądowej.

Praca w biurze:

• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe;

• Biuro zlokalizowane na 1 piętrze;

• Brak windy w budynku; toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych;

• Oświetlenie naturalne i sztuczne;

• Praca z petentem.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 

! TWOJE DOKŁADNE MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY TO:

URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU

DELEGATURA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

UL. SZKOLNA 15

47-225 KĘDZIERZYN-KOŹLE

oraz terytorialny zakres działania Delegatury w

Kędzierzynie Koźlu Urzędu Żeglugi Śródlądowej

we Wrocławiu, m.in. placówka w Opolu

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia patentu oficera w żegludze śródlądowej
 • Kopia prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
 • Kopia dokumentu potwierdzjącego uprawnienia do obsługi urządzeń UKF w żegludze śródlądowej
 • Kopia prawo jazdy kat. B+E
calendar icon

Aplikuj

do 30 listopada 2020

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 71154"
na adres:
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Delegatura w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
77 472 23 60
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, informuje że:

  1. Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu ul. Podwale 62, 50-010 Wrocław – dalej „Administrator”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  Dodatkowe informacje można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem: iod@wroc.uzs.gov.pl lub listownie pod adresem Urzędu Żeglugi Śródlądowej
  we Wrocławiu.

  3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1559) w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

  4. Obowiązek podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem naboru.

  5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie żadnym odbiorcom.

  6. Okresy przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

  7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu ani procesom związanym z podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.

  8. Prawa osoby, której dane dotyczą

  1) Dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych;

  2) Modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;

  3) Usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne;

  4) Wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);

  5) Przeniesienia danych do innego Administratora Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

  9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub organizacjom międzynarodowym.

  10. Dodatkowe informacje

  Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmujący się ochroną danych osobowych.

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Udostępnił: Jan Pyś

Komórka organizacyjna: dyrektor

Wprowadzono: 14.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×