Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głubczycach
48-100 Głubczyce ul. Grunwaldzka 1A
print as PDF
Ogłoszenie nr 105520 / 03.09.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor weterynaryjny

Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii, w tym HPAI, ASF,
 • Nadzór nad badaniami monitoringowymi choró zakaźnych zwierząt,
 • Pobieranie próbek do badań,
 • Sporządzanie obowiązkowej dokumentacji i sprawozdawczości z powierzonych obowiązków,
 • Prowadzenie określonego przepisami postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych w pobranych próbach,
 • Praca w systemach komputerowych stosowanych w PIW, aktualizacja baz danych i rejestrów,
 • Realiacja etatu nastąpi ze środków budżetowych przyznanych na 2022 rok
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub inne wyższe w z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej,
 • Prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii,
 • Prawo jazddy kat. B,
 • Dobra znajomość obsług komputera (pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna),
 • Zdolność analitycznego myślennia,
 • Komunikatywność,
 • Odporność na stres.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Znajomość zasad postępowania administracyjnego.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Jako osoba niepełnosprawna nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - nie składaj dokumentu potweirdzającego niepełnosprawność.

Warunki pracy

Pomieszczenia biurowe na parterze, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Praca biurowa związana z obsługą komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu. Praca poza siedzibą urzędu związana z koniecznością prowadzenia samochodu służbowego (prawo jazdy kat. B), wyjazdy służbowe. Wystąpienia publiczne, obsługa interesantów. Kontakt ze zwierzętami. Praca w godzinach 7:30 - 15:30.

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym dateupublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrunieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Kandydatki/ Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu lub niezkwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru ora pisemnie o wyniku lub odrzuceniu ich oferty po zakończeniu rekrutacji. Nasz urząd jest pracodawcą rónych szans i wsyzstkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez wzgledu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowść, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacjęseksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Tel. kontaktowy 77 485 26 62

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 16 września 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 105520"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głubczycach
ul. Grunwaldzka 1A
48-100 Głubczyce
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
77 485 26 62
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.09.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Marek Szaciłło - Kosowski; tel. 601963419
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: Andrzej Pawłowicz; tel. 782255777
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głubczycach

Udostępnił: Andrzej Kuśnierski

Komórka organizacyjna: PIW Głubczyce

Wprowadzono: 03.09.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×