Biuro - zdjęcie 3 - budynek i flaga UE
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4
print as PDF
Ogłoszenie nr 70693 / 02.11.2020
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

w Wydziale Koordynacji Wsparcia Programów w Departamencie Programów Ponadregionalnych
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up MFIPR - Miejsce, w którym tworzymy jutro. To TU codzinnie dbamy o to, by Polska rozwijała się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przygotowywanie i aktualizowanie programów,
 • prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych i terytorialnych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych) na potrzeby: przygotowania i realizacji koncepcji/ programów/ projektów; przygotowania dokumentów strategicznych/ polityk; usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania'
 • przygotowywanie i aktualizacja dokumentów dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (obejmujących w szczególności: szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, wzory umów, wytyczne, zalecenia, rekomendacje).
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze funduszy unijnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE w tym znajomość ustawy wdrożeniowej oraz o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze klimatu lub energetyki lub środowiska
Co oferujemy

Finanse i rozwój zawodowy: dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych

Elastyczne formy zatrudnienia i świadczenia pracy: telepraca, praca zdalna, możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w przedziale czasowym między 7.00 a 9.00, możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy w trudnym dla nich okresie albo możliwość wcześniejszych wyjść z pracy w celu załatwienia sprawy osobistej połączone z późniejszym odpracowaniem, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,  możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem

Sport i rekreacja i zdrowie: Platforma Benefit, możliwość dofinansowania kart sportowych lub zajęć sportowo-rekreacyjnych, miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy i sanitariaty, pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu, dofinansowanie do wypoczynku pracowników  i dzieci pracowników, możliwość zakupu dodatkowego ubezpieczenia medycznego

Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.

Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).

Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

Warunki pracy

Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

 

Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 22 273 82 30, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.: 22 273 88 58

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
 • Najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci przekazują/uzupełniają u rekrutera wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR
 • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 13 listopada 2020

na adres:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem na aplikacji: np. 72 DPP-2
Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 13.11.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

  Minister zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania

  rekrutacyjnego, w celu udziału w kolejnych naborach, w celach archiwizacyjnych oraz w celu

  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, c i f oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO.

  Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w tym przysługujących

  Państwu uprawnień dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa (a bezpośrednio pod adresem):

  https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Udostępnił: Leszek Woszczyk

Komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji/Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 02.11.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×