Biuro - zdjęcie 2
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
00-507 Warszawa pl. Trzech Krzyży 3/5
print as PDF
Ogłoszenie nr 122656 / 20.06.2023
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Wydziale Współpracy z Inwestorami w Departamencie Rozwoju Inwestycji
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up „Pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski" quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Zawiera umowy i inne porozumienia o współpracy
 • Monitoruje proces przygotowania i realizacji inwestycji
 • Nadzoruje realizację umów/porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami w ramach Programu oraz współprojektuje wykorzystanie budżetu Programu
 • Przeprowadza kontrole/ wizyty monitoringowe/ wizje lokalne związane z realizowanymi w ramach Programu inwestycjami objętymi wsparciem
 • Organizuje posiedzenia Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej dla członków Kierownictwa
 • Przeprowadza analizy
 • Monitoruje stan przygotowania i proces realizacji projektów
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze instrumentów wsparcia przedsiębiorcy lub pomocy publicznej
 • Wiedza z zakresu: pomocy publicznej, prawa cywilnego, administracyjnego, spółek handlowych, funduszy UE.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja, Rzetelność.
 • Myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy

·       elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00-9.00,

·       częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna),

·       dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

·       trzynaste wynagrodzenie,

·       podwyższona kwota pracodawcy do Pracowniczych Planów Kapitałowych,

·       przejrzyste kryteria awansowania i przyznawania nagród,

·       dodatkowe finansowe wsparcie świąteczne,

·       atrakcyjny pakiet socjalny: bezzwrotna pomoc finansowa dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku tzw. grusza, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dopłata do biletów na imprezy kulturalne oraz zajęcia sportowe, dofinansowanie zajęć sportowych – FitProfit oraz możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego My Benefit,

·       pakiet szkoleń adaptacyjnych dla nowych pracowników,

·       gwarantowany program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języków obcych i studiów podyplomowych),

·       Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego dla każdego pracownika,

·       staże zagraniczne w Wydziałach Ekonomiczno-Handlowych w krajach UE,

·       system poleceń pracy w MRiT z nagrodami dla zgłaszających pracowników,

·       stojaki na rowery na terenie urzędu,

·       stołówka pracownicza,

·       praca w centrum Warszawy (w pobliżu znajduje się: stacja metra, stacja Veturilo, stacja PKP).

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

·         krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

·         zagrożenie korupcją

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Dodatkowe informacje

·       Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pracuj-z-nami

·       Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

·       Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

·       Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.

·       Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

·       Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

·       W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu.

·       Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

·       Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

·       W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.

·       Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.

·       Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

weryfikacja formalna ofert kandydatów - etap obligatoryjny,
rozmowa kwalifikacyjna – etap obligatoryjny.
 

W zależności od wymagań określonych w ogłoszeniu możliwe są jeszcze dodatkowe etapy naboru. W procesie selekcji kandydatów stosujemy narzędzia takie jak: próbki pracy, sprawdzian wiedzy/ umiejętności w formie testu, pracy pisemnej, sprawdzian znajomości języka obcego, itp

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 7 lipca 2023

na adres:
Aplikuj w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Biuro Dyrektora Generalnego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

Aplikację możesz wysłać też przez ePUAP lub na adres mailowy: rekrutacja@mrit.gov.pl
W liście motywacyjnym oraz w tytule wiadomości elektronicznej lub na kopercie wpisz numer naboru DRI_81

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
w zakresie merytorycznym (22) 411 93 67, w zakresie procesu rekrutacyjnego (22) 411 99 81
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 07.07.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:

  1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Kontakt do administratora: tel.: 22 411 96 70.

  2.      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ioddg@mrit.gov.pl

  Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących kandydatom na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej uprawnień, dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/jak-przetwarzamy-twoje-dane-osobowe

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Udostępnił: Marta Sarbińska-Kłos

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 20.06.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×